Mudringssaken

Ordfører Mona Vauger setter her ord på situasjonen i mudringssaken.
Ordfører Mona Vauger setter her ord på situasjonen i mudringssaken.

Ordfører Mona Vauger: - Mudringen MÅ politisk behandles - prøvemudringen bør derfor utsettes!

I dette leserinnlegget presiserer Mona Vauger at Hvaler kommune venter på høringssvar i mudringssaken, og ber Kystverket om å vente med prøvemudring til saken er politisk behandlet i Hvaler kommunestyre.

Publisert

Hvaler kommune har varslet forlenget saksbehandlingstid, da tiltaket er av svært kontroversiell karakter, og har stor betydning for Skjærgården på Hvaler.

Den må politisk behandles.

Rammesøknaden ligger hos en av våre dyktige saksbehandlere. Hvaler kommune venter på høringssvar rundt saken. Det kan dermed tenkes at vi har behov for lenger saksbehandlingstid, og at saken må vente til novembermøtene.

Da må Kystverket vente med sin prøvemudring.

Som ordfører, og deltager i Oslofjordrådet, som har jobbet frem de 62 tiltakene for Oslofjorden som alle kommuner må forholde seg til, mener jeg dette må dette gjennomgås på nytt.

For meg har det hele tiden vært et spørsmål om å fjerne de giftige massene som hver dag virvles opp når skip går inn til havna, og når det er høy vannføring i Glomma.

I oppstarten av Oslofjordrådet for et par år siden, var jeg opptatt av at noen skulle se sammenhengen med de massene som hver dag kommer ut med Glomma, og tilstanden i Oslofjorden.

Tiltaket bør i så måte får mer forskningsmidler og det bør bli et miljøprosjekt. Bare da kan vi få et vinn-vinn resultat, med fjerning av gift og friskere fjord.

Mona Vauger

Jeg har siden tidlig i 2021 vært i kontakt med Miljødirektoratet for å få forsikringer om tiltaket, og at dette bør ses i sammenheng med de utfordringene vi har i Oslofjorden i dag.

Jeg mener vi er tjent med å få fjernet giften ved elvedeltaet til Norges største elv, og har bedt om fokus på dette. Tiltaket bør i så måte får mer forskningsmidler og det bør bli et miljøprosjekt. Bare da kan vi få et vinn-vinn resultat, med fjerning av gift og friskere fjord.

Hvaler kommune kunne bli stående som erstatningspliktig hvis vi fortsatt fremmet forslag som Kystverket ikke ville godkjenne som metode".

Mona Vauger

Hvaler kommunes tillatelse er fra 2014, og den gang var vi meget skeptiske, men følte på presset fra Kystverket til å vedta, fordi "Hvaler kommune kunne bli stående som erstatningspliktig hvis vi fortsatt fremmet forslag som Kystverket ikke ville godkjenne som metode".

Jeg var selv aktiv i prosessen den gang, og la frem nye, svært strenge føringer for tillatelsen, men det fikk ikke flertall i kommunestyret.

Det har fremkommet ytterligere utfordringer i Oslofjorden etter det , og det ligger også ny kunnskap til grunn i dag.

Konsekvensene ved deponering kan være svært alvorlige. Det er også endringer i miljøregnskapet fra 2013 til 2018 som bekymrer; her er inntjeningstiden ( den tiden det tar etter mudringen før forholdene er som før oppstart ) for forurensning med kvikksølv endret seg fra 21 måneder i 2013, til 27 år i 2018-regnskapet.

Deponering av til dels forurensede masser i klasse 1-3 på Møkkalasset og Svaleskjær, ønsker jeg ikke.

Mona Vauger

Mudringen skal foregå i Fredrikstad. Selve mudringen er ikke like kontroversiell så lenge det foregår på en særdeles skånsom måte, men deponering av til dels forurensede masser i klasse 1-3 på Møkkalasset og Svaleskjær, ønsker jeg ikke.

Reguleringsplanen har også blitt gammel, derfor har vi anledning til å ta den opp til ny vurdering og nedlegge midlertidig forbud mot tiltak.

Det må, etter min vurdering, revurderes om man i 2022 skal åpne opp for omfattende deponering av forurensede muddermasser i havet.

Trygg deponering på land er mer kostbart i dag, men svært lønnsomt på sikt ,med tanke på at vi kan risikere store skader på livet i havet.

Ett av mange beskrevne konsekvenser er nedslamming av Tisler-revet, som medfører at det rett og slett dør.

Det er mye vi ikke vet om konsekvensene, og det er åpenbare mangler ved de utredninger som er gjort.

Mona Vauger

Øyekoraller tåler ikke nedslamming. Vi har Europas største innaskjærs kaldtvanns-korallrev på Tisler, som er leveområde for veldig mange arter. Det beskrives at risikoen er liten for dette, men den er tilstede. Det er mye vi ikke vet om konsekvensene, og det er åpenbare mangler ved de utredninger som er gjort.

Hvaler har Sør-Østlandets største fiskerihavn i Utgårdskilen. Jeg er også bekymret for at dumping av "litt giftig" mudder skal gi ringvirkninger som vil ødelegge alle de framtidsutsiktene vi har for det vi skal høste i havet i fremtiden.

Ny kunnskap knyttet til ubalanse i bakterievekst i Oslofjorden bør også få sterkere søkelys.

Politikerne på Hvaler skal behandle saken , og jeg håper at folkevalgte på Hvaler ser utfordringene med å dumpe mudder i vår Skjærgård.

Mona Vauger

Bakterier som bidrar med nødvendige vitaminer for fisk og andre organismer, bør forskes videre på. Jeg har også løftet saken inn i styret for Frisk Oslofjord 2-prosjektet, fordi jeg mener dette bør ses i den store sammenhengen.

Kystverket har vært helt tydelige på at dette ikke er et miljøtiltak.

Politikerne på Hvaler skal behandle saken , og jeg håper at folkevalgte på Hvaler ser utfordringene med å dumpe mudder i vår Skjærgård.

Mona Vauger

Ordfører i Hvaler kommune

Powered by Labrador CMS