Leserinnlegg

Hvaler Høyre er bekymret for Hvaler-ungdommen.
Hvaler Høyre er bekymret for Hvaler-ungdommen.

- Kjære ordfører: Hvaler trenger et skole- og ungdomsløft

Dette er en kronikk fra Hvaler ordførerkandidat Anne May Sandvik Olsen og 4. kandidat Harald K. Horne. Den gir uttrykk for skribentenes mening.

Publisert Sist oppdatert
Artikkelforfatter Anne May Sandvik Olsen
Artikkelforfatter Anne May Sandvik Olsen

Hvaler Høyre vil at alle barn og unge i hvalersamfunnet skal oppleve en meningsfull, utviklende, trygg og god oppvekst. Og det er vi - sammen med ungdommene selv - som har ansvar for at det skjer.

Vi - som foresatte, som familie, som venner, som naboer, som skole - kort sagt som samfunn.

Ungdata 22 er en undersøkelse av blant annet ungdomsskoleelevenes hverdager og deres muligheter og tro på framtida. Det store flertallet svarer i denne undersøkelsen at de har et bra liv, og er optimistiske med tanke på framtida.

Artikkelforfatter Harald K. Horne.
Artikkelforfatter Harald K. Horne.

Men sammenlignet med landet forøvrig - og sammenlignet med hva ungdommene selv svarte på en tilsvarende undersøkelse i 2019 - skiller hvalerungdommen seg ut med prosentvis langt større negativ utvikling enn ellers i landet.

Dette er det grunn til å stille spørsmål ved.

Vi ser blant annet at flere er misfornøyd med skolen. Skulkingen øker, færre har tro på en positiv framtid, bruk av smertestillende medikamenter øker, andelen røykere øker, og flere er tilbudt, og har brukt dop det siste året.

Også resultatene på nasjonale prøver viser en urovekkende utvikling. En stor andel av den kommende ungdomsgenerasjonen - barna på 5. skoletrinn- sliter med å oppnå god leseforståelse. Leseferdighetene er gradert i tre nivåer, og hos oss ligger hele 50 % av barna på det laveste nivå.

God leseforståelse er en helt grunnleggende forutsetning for å kunne ta inn lærdom og kunne delta aktivt i samfunnet. Utviklingen hos alt for mange elever i Hvaler-skolen, gir grunn til bekymring.

I tillegg til ovenstående, er det fra tidligere kjent at Hvalerungdom også har stort frafall i videregående skole.

Hvaler Høyre vil styrke innsatsen og legge forholdene bedre til rette for en skole og et lokalsamfunn som bryr seg, støtter, følger opp og stiller krav.

Vi vil ha en inkluderende skole og inkluderende lokalsamfunn som gir barna våre trygge rammer og nødvendig kunnskap og ferdigheter for å realisere sine evner, drømmer og visjoner.

Vi må sammen sikre at alle våre barns og ungdommers kompetanse og sosiale adferd styrkes, at ennå flere gjennomfører videregående opplæring og får den plattformen som vi vet etterspørres i framtidas arbeidsmarked.

Hvaler Høyre vil utfordre ordføreren til å inviterer alle partier til felles innsats som bygger opp og hjelper sårbar ungdom til å bli mer selvstendige og trygge og gi alle tilbake troen på og mulighetene for en god, trygg og positiv oppvekst.

Hvaler Høyre

Anne May Sandvik Olsen Harald K Horne

Ordførerkandidat 4. kandidat

Powered by Labrador CMS