Debattinnlegg

Steinar Andreassen fra Hvaler Senterparti er skribent i dette innlegget om Åttekanten skole.
Steinar Andreassen fra Hvaler Senterparti er skribent i dette innlegget om Åttekanten skole.

- Åttekanten - sett fra sidelinjen

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert

Jeg må se tilbake på historien for bedre å skjønne hvorfor dette prosjektet har dratt ut i tid. Vedtaket om bygging av ny skole ble fattet av det borgerlige flertallet som var i kommunestyret den gang.

Det vedtaket baserte seg på at de gamle skoleområdene skulle avhendes.

Rød-grønn opposisjon gikk da ut ved neste valg, med et klart signal om å begrense skadevirkningene en slik sentralisering vil få for områdene som mistet sin skole.

Ønsket var, og er, å bruke områdene til nærsamfunnets beste. Dette var et løfte til velgerne for mange politikere.

Disse sprikende ønskene har gjort at noen borgerlige representanter i kommunestyret har jobbet mot det nye rød-grønne flertallets prosjekt om å skape entusiasme og liv på disse områdene.

Dette har resultert i mye politisk støy, og tidkrevende prosesser. Med et begrenset antall kommunestyremøter i løpet av et år, går tiden fort når saker blir klaget inn og utsatt.

Når det er sagt, så er det også viktig for demokratiet at slike prosesser blir gjort riktig, og at de som er uenige får sagt sin mening, og at eventuelle uriktigheter kommer frem. Det er viktig for å få tillit til prosessen.

For Floren er det høy aktivitet og mye på gang, i og rundt den gamle gymsalen, som i dag er blitt et samfunnshus. Når det gjelder selve skolebygget, er deler av det tatt i midlertidig bruk. Fremtidig bruk skal vedtas i den nye Skjærhaldenplanen som det jobbes med.

For Åttekantens del har det versert mange rare historier, og meget sprikende verditall. Fakta er at grunnen deler av bygningsmassen står på, er festet grunn med en tinglyst avtale som har begrensninger i forhold til hva fester kan bruke den til.

Å verdivurdere dette for salg blir da basert på forutsetninger man ikke har. Den har negativ verdi - i verste fall.

Grunneier har, og skal ha sine egne interesser som prioritet, og kan forvalte eiendommen slik hun mener er riktig.

Grunneier og kommunen tolker avtalen ulikt, og dette burde vært avklart på et tidlig tidspunkt. Rekkefølgen i saksgangen har etter mitt syn blitt feil prioritert. Avklaring og dialog mellom partene burde vært prioritert og opprettholdt under hele prosessen.

Nå håper jeg at denne langdryge prosessen kan komme til veis ende, og vi får det som til slutt gir den aller beste løsningen - hvis det realiseres.

Dette er et konsept som virker veldig lovende på flere områder. Å skape næringsliv og arbeidsplasser basert på opplæring, forskning og opplysning om klima og miljø høres bærekraftig og framtidsrettet ut - og samtidig skape et nærmiljø med aktiviteter for gjester og beboere.

Jeg håper at grunneier og kommunen klarer å komme til en enighet som begge parter kan være fornøyde med, og at kampen om nærmiljøene til slutt får den ønskede effekten, nemlig å bevare og styrke disse områdene.

Ikke minst området på Hauge som jeg føler har blødd på bekostningen av Rød og Skjærhaldens utvikling de senere ti år.

Steinar Andreassen - Hvaler Senterparti

Powered by Labrador CMS