Meninger:

Åttekanten skole
Åttekanten skole

- Etterbruken av Åttekanten-området

På Samarbeidsutvalgets første møte, var ble det klart at det hastet med nå frem til personer/bedrifter/instanser som kunne tenkes å ta i mot tilbudet om å drive sin virksomhet i Åttekanten-bygningen. Nedenfor følger en informasjonstekst - en tekst som inneholder generell informasjon om Åttekanten-prosjektet. Merk at det bes spesielt om tilbakemelding om interesse for bruk av Åttekanten-bygningen.

Publisert Sist oppdatert

Hvaler kommunestyre har vedtatt at kommunen fortsatt skal eie den opprinnelige Åttekanten-bygningen, og en så stor andel av grunnen at det dekker plassbehovet for et godt nærmiljøanlegg.

Videre har kommunestyret oppnevnt et tverrpolitisk ad. hoc.-utvalg som arbeider med å finne gode løsninger vedrørende etterbruken av Åttekanten-området. Disse løsningene vil ligge til grunn når Hvaler kommunestyre i juni skal fatte sine endelige vedtak om etterbruken av området og bygningene.

Åttekanten-utvalget skal avslutte sitt konkrete arbeid med løsningene 15. mai.

Det er folket som skal ha eierskap til Åttekanten-bygningen og nærmiljøanlegget. Politikere legger forholdene til rette for at folk flest - også i denne sammenhengen - kan gjøre en best mulig innsats for sitt nærmiljø. Det er brukerne som skal skape grunnlaget for den gode etterbruken av området, til glede og helse for alle, unge som gamle.

Åttekanten-utvalget legger til grunn at et godt resultat av sitt arbeid er avhengig av et konstruktivt og nært samarbeid med innbyggerne og hyttefolket.

Her er det mye entusiastisk engasjement og kompetanse som vil bidra til de gode løsningene. Derfor har Åttekanten-utvalget formalisert sitt samarbeid med velforeningene, samt Hvaler Fastboendeforening og Hvaler hytteforening, i et forum som vi kaller Samarbeidsutvalget (SU).

Kommunens arbeid med etterbruken av Åttekanten-området har så langt vært resultatløst.

Åttekanten-utvalget har valgt å dele sitt oppdrag i tre temaer: Åttekanten-bygningen, nærmiljøanlegget og restområdet som skal selges, og som er en sak for seg.

Når det gjelder Åttekanten-bygningen, er målet er å skape et levende aktivitetshus i lokalsenteret Hauge - et hus som så mange som mulig får glede og nytte av., Samarbeidsutvalget må raskt nå alle dem som kan være interessert i å bruke bygningen for sin virksomhet.

I utgangspunktet er alle typer leietakere interessante. Åttekanten er et fleksibelt bygg som gir gode muligheter for innpassing av svært forskjellige behov.

Når det gjelder nærmiljøanlegget, må tiltakenes plassering tilpasses områdets beskaffenhet. Området fremstår som todelt: Den flate skoleplassen og det kuperte landskapet bak bygningene opp mot Stormmusfjellet.

Uansett hvilke tiltak som plasseres på skoleplassen, skal det være rom for grøntarealer med bord og benker. Her finnes det allerede en ballbinge. Området er velegnet for petanque-bane, utendørs padelbane og kunstisflate.

I området bak bygningene er det tenkt at samlingsstedet for brukerne av nærmiljøanlegget skal ha tilhold. Her finnes allerede et grillsted.

I nærhet ligger en ballplass, der bord og benker kan plasseres. Det er også plass til å bygge grillhus eller gapahuk.

Eksisterende tiltak kan brukes, og nye, f.eks. utendørs treningsapparater, kan komme til. Det kan lages parkourløype. Kort forklart er parkour en bevegelsesidrett, og handler om å komme seg fra A til B på mest mulig effektivt og raskest måte, kun ved hjelp av egen kropp, uansett hinder og miljø.

Det kan anlegges et vinterleikområde opp mot Stormmusfjellet med belysning og snøkanon. Området egner seg også som start og mål for en diskgolfbane (frisbee). Selve banen legges oppe i Stormmusfjellet.

Samarbeidsutvalget er klar på at alle kategorier av Hvalers egne innbyggere og hyttefolk må bidra på sin måte, dersom vi skal lykkes med å skape et godt nærmiljøanlegg på Vesterøy.

Det som må konkretiseres fortere enn svint, er personer/bedrifter som vil drive sin virksomhet i Åttekanten-bygningen. De som er interessert, gir beskjed om dette til følgende e-postadresse: r-baltz@online.no

Ellers kan alle som har noe å bidra med, når det gjelder realiseringen av etterbruksprosjektet, gi sin tilbakemelding til sin forening, eller til Åttekanten-utvalget på følgende e-postadresse: r-baltz@online.no

Powered by Labrador CMS