Leserinnlegg

- Mudring, rensing og deponering av forurenset mudder masse

Dette er en kronikk fra Hvaler Arbeiderparti. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert
Artikkelforfatter Espen E. Linderud, Hvaler Arbeiderparti
Artikkelforfatter Espen E. Linderud, Hvaler Arbeiderparti

Hvaler arbeiderparti mener helt klart at mudring i Borg havn langs kaianlegg og snuplass i Fuglevikbukta må bli et miljøprosjekt.

Hvaler arbeiderparti vil være pådriver inn mot Klima- og miljødepartementet for å få klassifisert hele prosjektet «Innseglingen til Borg Havn» som et miljøprosjekt, i tillegg til et farledprosjekt. Det betyr at man på nytt ut i fra ny kunnskap bør vurdere om det i det hele tatt i dag er forsvarlig å følge tillatelsen til Miljødirektoratet fra 2018.

Mudder i seg selv kan være skadelig i store mengder på havbunnen. I tillegg vil dette mudderet inneholde giftstoffer.

Mudderet bør legges i godkjente deponier på land, og man bør etablere mottak som kan rense og fange opp giftstoffene, slik at det ikke siger ut i grunnen og igjen kommer på avveie.

Vi vil også presse på, slik at Hvaler kommune, Fredrikstad kommune, samt Viken/Østfold fylkeskommune blir med på å få omgjort hele mudrings og deponiprosjektet til et miljøprosjekt som vil rydde opp i gamle synder fra industri, landbruk og andre utslipp.

Industrien har et ansvar, men de kan ikke klare å rydde opp alene. Dette er også et samfunnsansvar hvor , Klima- og miljødepartementet, storting og regjering må ta ansvar.

Dette bør bli et miljøvernprosjekt, hvor vi bedrer miljøet i utløpet av Glomma, samtidig som vi får mer varer fraktet med båt. Det er en klimavennlig løsning for import og eksport av varer.

Det blir ikke siste gang det må vedlikeholdsmudres i utløpet av Glomma, men neste gang kan vi kanskje være mer sikre på at det ikke er store giftansamlinger i mudderet, dersom det gjøres en riktig jobb nå.

Samfunnet må løse slike store oppgaver i felleskap, som kan bli et godt bidrag til en renere Oslofjord, og faktisk et renere Skagerak i et internasjonalt samarbeid i klima og miljøsaken.

Hilsen Espen E.Linderud

Gruppeleder i Hvaler arbeiderparti

Powered by Labrador CMS