Abonnement- og salgsvilkår Hvaler Budstikke

Her er våre abonnement- og salgsvilkår.

1. Generelle abonnementsvilkår

 • Gjeldende vilkår er disse abonnementsvilkår som til enhver tid ligger på avisens nettside.
 • Ordinære abonnement tilbys til privatpersoner i husstand. Bedrifter, institusjoner, offentlige instanser og andre med annen adresse enn husstandsadresse tilbys Bedriftsabonnement.
 • Det er ingen fakturagebyr ved Avtalegiro, kortbetaling, Vipps-betaling eller EHF-fakturering, som er Hvaler Budstikke sine betalingssystemer.
 • Abonnementet forskuddsbetales i samsvar med den betalingsperioden som er valgt.
 • Hvis abonnementet ikke betales innen forfall, får du en høflig påminnelse om at betaling ikke er mottatt. Etter andre gangs påminnelse blir avisleveringen stoppet og det sendes faktura for den tid avisen har blitt levert.
 • Abonnementet løper inntil det foreligger en oppsigelse. Ved oppsigelse løper abonnementet ut den perioden det er betalt for, men blir ikke fornyet.
 • Hvaler Budstikke kan endre prisen på løpende abonnementet. Om det løpende abonnementet strekker seg over en periode med ny og gammel pris vil dette være spesifisert på fakturaen.
 • Nye abonnementspriser kunngjøres gjennom annonser i avisen/nettsiden til avisen senest 14 dager før de trer i kraft.
 • Alle abonnement inkluderer digitale elementer.
 • Alle artikler, fotografier, grafikk med mer stilles til rådighet for visning/lesning. Kopiering eller utskrifter til eget personlig bruk er tillatt. Ytterligere bruk og fremstilling krever skriftlig avtale med avisen. Virksomheter må ikke mangfoldiggjøre materiale til bruk for virksomhetens medarbeidere eller til kommersielt bruk. Dette gjelder også videreformidling i elektronisk eller digital form. Det henvises for øvrig til opphavsrettsloven.
 • Hvaler Budstikke sender nyhetsbrev til aktive og ikke-aktive abonnenter. Hvis du ikke ønsker nyhetsbrev, kan du melde deg av. Hvordan du gjør dette er tydelig merket i nyhetsbrevene.

2. Spesielle vilkår for digital tilgang

 • Ordinære abonnement gir 1 personlig digital tilgang til plussartikler på nettavisen. Inkludert i ordinære abonnement ligger også muligheten til å dele den digitale tilgangen med inntil 3 familiemedlemmer i egen husstand eller yngre borteboende studenter som fortsatt har sin Folkeregister-adresse hjemme hos abonnenten.
 • Bedriftsabonnement gir 1 personlig digital tilgang til plussartikler på Hvaler Budstikke. Bedriftsabonnement har ingen familiedeling.
 • Dersom tilgang misbrukes eller spres ut over det tillatte forbeholder avisen seg retten til å stenge tilgangen med øyeblikkelig virkning. Ved misbruk eller feilaktig spredning gis da ingen refusjon. Alvorlig misbruk kan bli anmeldt.
 • Den digitale tilgangen leveres så lenge abonnementet løper.
 • Forsinkelser på digitale utgaver godskrives ikke.

3. Spesielle vilkår ved kjøp på nett

 • Det er 18-årsgrense for kjøp fra vår nettbutikk.
 • Kjøpet kan heves innen 14 dager. Ta kontakt med avisen ved spørsmål og heving av kjøp.
 • Avisen bruker kundeopplysningene til å oppnå større kunnskap om våre abonnenter, slik at avisen løpende kan forbedre sine produkter og abonnementsfordeler. Når det gjelder informasjon som er oppgitt på brukerkonto, samt informasjon knyttet til transaksjoner har avisen et strengt behandlingsansvar. Opplysningene videresendes eller selges ikke til andre tredjeparter og oppbevares ifølge norsk lovgiving. Abonnenter må sørge for at avisen til enhver tid har riktig kontaktinformasjon.

§ Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp over Internett Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet

1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. 2. Partene

§ Selger: Hvaler Budstikke Adresse: Hvileberget 36, 1680 Skjærhalden E-post: post@hvalerbudstikke.no Telefon: 46800763 Org.nr: 997796403 * Selger er den som betegnes i det følgende som Selger * Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. 3. Pris De oppgitte prisene for abonnementene er for én måned, seks måneder eller 12 måneder. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader.

§ 4. Avtaleinngåelse Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

§ 5. Betalingen Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

§ Ved betaling med Vipps blir transaksjonen gjennomført umiddelbart. Så fort betalingen er registrert, vil www.hvalerbudstikke.no være tilgjengelig for kjøperen. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura. 6. Levering Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har betalt for abonnementet. Hvaler Budstikke dermed være tilgjengelig for kjøperen – umiddelbart etter at betaling er registrert. 7. Angrerett Det er 14 dagers angrerett på inngåelse av abonnement via nett – dette i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

§ Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). * Ved salg av abonnement, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt. 8. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

§ Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

§ Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet)

§ Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

§ Ved reklamasjon etter mangler, kan kjøper henvende seg skriftlig til selger på følgende kanaler:

§ SMS: Hvaler Budstikke 46800763 E-post: post@hvalerbudstikke.no 9. Konfliktløsning Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23400500 eller www.forbrukerradet.no.

§ Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Powered by Labrador CMS