Ny strømprisrekord i første kvartal

Publisert

Husholdningene betalte i snitt 117,2 øre/kWh for strøm i første kvartal. Det er ny strømprisrekord, og rekorden fra forrige kvartal er slått med god margin.

Prisen er uten avgifter og nettleie, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fratrukket strømstøtten ble likevel den totale prisen husholdningene måtte betale, betydelig lavere enn i fjerde kvartal 2021. Den gjennomsnittlige prisen som SSB oppgir er basert på hele landet. Mens det til tider har vært svært lave priser i Nord-Norge, har det vært veldig dyr strøm i Sør-Norge.

Prisen for første kvartal er 75 øre/kWh høyere enn snittet for samme periode de siste fem årene.

Mindre vann, høye kraftpriser

– De siste fem årene har gjennomsnittsprisen ligget på litt over 40 øre/kWh i første kvartal. I årets første kvartal var prisen nesten tre ganger så høy. Dette er den høyeste strømprisen vi har målt siden vi startet i 1998, sier Thomas Aanensen i SSB.

SSB skriver videre at den høye kraftprisen i den sørlige delen av Norge den siste tiden kan sees i sammenheng med svakere ressurssituasjon, at det var mindre vann i vannmagasinene enn normalt i prisområdene i sør, og svært høye kraftpriser i store deler av Europa.

En viktig årsak til at kraftprisene har vært så høye i Europa, er svært høye priser på gass, kull og CO2-kvoter, noe som blant annet kan knyttes til Russlands forberedelser til og invasjonen i Ukraina.

Strømstøtte

Den totale strømprisen medregnet avgifter og nettleie var imidlertid 188,8 øre per kilowattime i første kvartal. Strømstøtten til husholdningene var 55,3 øre per kWh, så den totale prisen folk måtte betale for strøm, nettleie og avgift var 133,5 øre per kilowattime.

I fjerde kvartal var tilsvarende totalpris 164,8 øre per kilowattime, men da fikk forbrukerne strømstøtte fra staten bare en del av perioden.

Powered by Labrador CMS