Kjørerestriksjoner på østre øyer:

Det blir ingen ny forskrift som regulerer motorisert ferdsel på østre øyer i sommer, men Mona Vauger håper politiet vil gjennomføre kontroller når de får klarere retningslinjer på hva som faktisk er utmark på østre øyer.

- Politikerne er ganske samstemte for å skåne fastboende og næringslivet

Det blir ingen ny forskrift for kjøring på østre øyer på denne siden av årsskiftet. Formannskapet vedtok likevel å sende hele saksfremlegget ut på høring. - Det er viktig at folk leser hele saksfremlegget før de sender inn sine skriftlige meninger i saken, sier Mona Vauger.

Publisert

Ordfører Mona Vauger vil gjerne opplyse om at politikerne på Hvaler er ganske så samstemte i ønsket om å regulere motorisert ferdsel på østre øyer.

- Og da er det viktig å få frem at vi ønsker å skåne fastboende og næringslivet, sier Vauger bestemt.

Usikkerhet

Før behandlingen i utvalg og torsdagens møte i formannskapet, oppsto det usikkerhet om den foreslåtte forskriften ville være gyldig, særlig i forhold til Statens vegvesen og politiet

Vauger opplyser at en forskrift for restriksjoner for motorisert ferdsel krever mer enn først antatt.

- Dette visste vi ikke før samme dag vi skulle ha møte om saken. Det handler rett og slett om lovtekniske ting fra Vegvesenets side. Det er en teknisk greie i forhold til jussen i dette, og som gjør at vi ikke kunne legge forskriften ut på høring nå, sier Vauger.

Høring

I stedet for å trekke saken, og i frykt for at ingenting skal skje, bestemte formannskapet seg  for at de likevel sender hele saksutlegget på høring nå, men da uten en forskrift.

- Vi har blitt enige om et vedtak der vi ber om innspill på hvordan kjøring på østre øyer skal reguleres, sier Vauger.

- Hun opplyser at dette kommer veldig tydelig frem av høringsdokumentet, og hele saksfremlegget vil ligge ved siden av. 

- Der er det massevis av kunnskap; historien bak, målet med en regulering, og hensynet til kulturlandskap og miljø. Det er viktig at folk leser dette før de kommer med en skriftlig mening om hva man tror og mener om fremtiden og kjøring på østre øyer, sier Vauger.

Hun påpeker at hver og en av oss som har en mening i saken kan sende inn høringsinnspill. 

- Og det vil ligge ute på høring helt til 1. oktober. Det fine med det er at vi da får med oss erfaringer fra den kommende sommeren også, sier hun.

Forskrift neste sommer

Vauger poengterer at politikerne ikke hadde trengt å sende saksfremlegget til høring nå.

- Nei, det trengte vi ikke å gjøre. Vi kunne rett og slett bare gjennomført en skiltforskrift og regulert det med en gang. Men fordi det ikke ble helt sånn som vi tenkte, mener vi det er bedre å bruke mer tid på en så viktig sak som dette. Da blir i stedet regulert med en ny forskrift til sommeren 2025. I stedet åpner vi nå for at folk kan komme med skriftlige innspill på hva de tenker om den saken her, sier ordføreren.

- Skal fjerne all tvil

Forskriften skulle opprinnelig vært klar til vedtak i kommunestyret i juni. Det blir da utsatt til neste år.

- Dette er en viktig sak, og parallelt  jobber nå kommuneadministrasjonen med å kartlegge hva som er utmark og hva som er innmark. Altså der det er lov til å kjøre, og der det i dag heller ikke er lov til å kjøre. For det er faktisk slik at det også i dag er forbudt med kjøring i utmark, sier Vauger.

Når dette ikke er tydelig merket i kartet, gir det grunnlag for tvil - og ofte tvister i forbindelse med motorisert ferdsel. Herføl, Nordre Sandøy og Søndre Sandøy er gode eksempler på tvister rundt dette temaet.

- Det alltid litt tvil hva som er utmark og innmark, og det er for dårlig skille på dette i kartet. Det fører også til en del uenigheter i rettssystemet, påpeker Vauger.

Vanskelig for politiet

Høringsdokumentet:

Hun forstår at det derfor er vanskelig for politiet å håndheve forbudet mot motorisert ferdsel i utmark på østre øyer. 

- Politiet må ha helt klare juridiske føringer på dette, og det mener politiet at de ikke har i dag. Derfor gjør kommuneadministrasjonen nå en jobb nå med å tegne tydeligere linjer på kartet, slik at både folk flest og politiet blir trygge på hvor det ikke er lov å kjøre, og hva som er definert som utmark, forteller Vauger.

Prøveprosjekt i sommer

Når dette arbeidet er klart, håper ordføreren at politiet tar kontrollrunder på østre øyer i sommer. Da skal all tvil om hva som er innmark og utmark vært fied vekk.

- Da vil vi bruke det regelverket som allerede er der i dag for å prøve å stramme opp forbudet mot kjøring i utmark. Det vil si at det er nær sagt kun de kommunale veiene det er lov å kjøre på. All annen kjøring er forbudt. Men vi vet jo at folk tar seg til rette når de først kommer ut på kommunale veier. I sommer blir det et slags prøveprosjekt på å hindre kjøring i utmark, og så kommer det en forskrift neste sommer, fastslår ordfører Mona Vauger.

Powered by Labrador CMS