Leserinnlegg

Mange er bekymret for hvordan mudringen vil ramme Hvaler-skjærgården.

Mudringen - kan dette kalles godt naboskap?

Finnes det i det hele tatt en snev av moral idet å la Hvaler sitte alene med ansvaret for denne gedigne mudderforurensning. Kan dette kalles godt naboskap?, spør Ragnar S. Thorkildsen fra Fredrikstad i dette leserinnlegget

Publisert

Når Fredrikstad Kommune gir Kystverket nærmest en blankofullmakt til å deponere enorme mengder forurenset muddermasse tett opp til grensen for Hvaler kommune - som for øvrig har protestert energisk mot vedtaket - så utløser det en rekke tanker.

Finnes det i det hele tatt en snev av moral idet å la Hvaler sitte alene med ansvaret for denne gedigne mudderforurensning. Kan dette kalles godt naboskap?

Så til en langt alvorligere side av saken.

Kan handlingen til Fredrikstad kommune være i konflikt med lovverket som skal regulere miljøkriminalitet ?

Om miljøkriminalitet henvises til Meld. St. 19 ( 2019 - 2020 ) paragraf 26.

Paragraf 240 i straffeloven, med underbokstavene a. og b., tar for seg om en forurenser lagrer, etterlater eller tømmer avfall eller andre stoffer, slik at livsmiljøet blir skadet. Dette omfatter også områder som er vernet med hjemmel i naturmangfoldloven , kapittel V.

Som det fremgår av lovteksten, synes det klart at den som forurenser også må stå til ansvar for sine handlinger. Skulle miljøet på Hvaler få varige skader , og med miljøet menes bunnlivet, fiske/rekebestand, korallrev, nasjonalpark og strender. Om så skulle skje, vil det være nærliggende å tro at det vil generere et erstatningskrav mot Fredrikstad kommune.

Det kan ikke være slik at man med lovens velsignelse kan utøve miljøkriminalitet mot en nabokommune.

Det vites ikke om Fredrikstad kommune har gitt en kalkulert fullmakt til Kystverket. Om så ikke er, kan det fort bli en dyrere operasjon enn antatt, kanskje dyrere enn å ta massene på land.

En liten divergens på fallrepet : Fredrikstad kommune er vel selv flinke til å ilegge dagsbøter ved mistanke om forurensning ?

Mvh Ragnar S. Thorkildsen Begby

Powered by Labrador CMS