Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg 39,4 prosent fra april 2021 til april 2022. Uten den statlige strømstøtten ville prisveksten vært 90 prosent de siste tolv månedene, ifølge SSB.
Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg 39,4 prosent fra april 2021 til april 2022. Uten den statlige strømstøtten ville prisveksten vært 90 prosent de siste tolv månedene, ifølge SSB.

Høye energipriser trakk prisveksten opp til 5,4 prosent

Konsumprisindeksen (KPI) steg 5,4 prosent fra april i fjor til april i år. Uten strømstøtte ville prisveksten vært på 7,2 prosent.

Publisert

Økningen på 5,4 prosent er den høyeste aprilmålingen på over 30 år og langt høyere enn økonomene hadde spådd, skriver Dagens Næringsliv.

Uten strømsubsidiene til husholdningene og reduksjonen i elavgiften ville vi hatt en prisoppgang for elektrisitet inkludert nettleie på rundt 90 prosent de siste tolv månedene, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg 39,4 prosent fra april 2021 til april 2022. Tolvmånedersendringen er med dette høyere enn den var i mars da den var på 23,8 prosent.

Fra mars til april steg prisene på elektrisitet inkludert nettleie med hele 14 prosent.

– Det er først og fremst økte priser på strøm og flybilletter som gjør at vi får denne økningen i veksttakten, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

39 prosent dyrere flybilletter

Fra mars til april i år steg prisene på strøm og passasjertransport med fly med henholdsvis 14 og 39 prosent. I samme periode i fjor steg prisene på strøm med 1,1 prosent, mens de estimerte prisene på passasjertransport med fly steg med 6,9 prosent.

Økte priser på matvarer bidro også til å trekke veksttakten opp i april.

– Matvareprisene steg med 1 prosent fra mars til april i år. I samme periode i fjor var det et moderat fall i disse prisene. De sterkere vekstratene fra mars til april i år sammenlignet med i fjor gjør at 12-månedersendringen i KPI er større i april enn i mars, sier Kristiansen.

Subsidier trekker inflasjonen ned

KPI justert for avgiftsendringer og energivarer, KPI-JAE, også kalt underliggende inflasjon, steg med 2,6 prosent fra april 2021 til april 2022, opp fra 2,1 prosent i mars. Denne underliggende inflasjonen er langt over Norges Banks mål på 2 prosent og også langt høyere enn 2,3 til 2,4 prosent, som var spådommen.

– Vi venter, i likhet med Norges Bank, at kjerneinflasjonen (KPI-JAE) vil øke fra 2,1 prosent i mars til 2,3 prosent i april. Bloomberg-konsensus venter en noe sterkere oppgang til 2,4 prosent, skrev seniorøkonom Knut A. Magnussen i morgenrapporten fra DNB Markets før KPI-tallene ble publisert tirsdag.

Han skriver videre at samlet inflasjon ville vært vesentlig høyere uten strømsubsidier.

Powered by Labrador CMS