Kollektivtransporten mister pandemistøtte

Regjeringen vil ikke videreføre støtten kollektivtransporten fikk da passasjerene uteble under pandemien. For Viken får det dramatiske konsekvenser.

Publisert

Regjeringen gikk inn og dekket tapte inntekter for kollektivtransporten da det ble færre reisende under koronapandemien. Men fra 1. juli er det slutt.

– Pandemien kan føre til endringer i reisemønstre også på lang sikt, og det er nødvendig at fylkeskommunene tilpasser kollektivtilbudet til en ny normal, heter det i revidert nasjonalbudsjett.

For Viken har Ruter allerede varslet kutt i tilbudet fra 4. juli, og de sa tidligere i uka at det neste år kan bli kutt på 12–14 prosent i kollektivtilbudet i det gamle Akershus.

Dramatisk kutt

Ifølge fylkesråd Edvin Søvik (Ap) for finans og administrasjon i Viken vil kuttene påvirke de nasjonale klimaambisjonene og gi økt trafikk og dårligere luftkvalitet. Han viser til at kollektivtransport i hovedstadsregionen også er et nasjonalt ansvar.

– Regjeringens forslag innebærer dramatiske kutt i rutetilbudet i hovedstadsområdet, som vil gjøre hverdagen til vanlige folk vanskeligere. Etter mange år med oppbygging av kollektivtransporten risikerer vi nå et varig tilbakeslag med mer bilbruk og færre som velger kollektivt, sier han.

Vedums partikollega Olav Skinnes (Sp) er fylkesråd for samferdsel i Viken. Han er bekymret for at et brått kutt fra 1. juli vil påvirke kollektivtransporten negativt for hele fylket og ber om en overgangsordning.

– Kollektivtransporten trenger tid til å omstille seg etter pandemien. Vi har et ønske om at flere av dem som i dag har gått over til å bruke elbil, skal gå over til kollektivtransport i sentrale områder. Det klarer vi ikke å få til hvis busstilbudet kuttes dramatisk, sier Skinnes.

Trenger ett år

– Dette er veldig dramatiske og alvorlige nyheter. Kollektivtransporten lider fortsatt etter pandemien, og Ruter har sagt at de trenger omtrent et år før reisemønsteret stabiliserer seg. Antallet kollektivreiser i Oslo er på kun 80 prosent sammenlignet med før pandemien, så det er ubegripelig for meg at de velger å kutte støtten så tidlig, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG) i Oslo.

I budsjettdokumentet viser regjeringen imidlertid til at de myndighetspålagte smitteverntiltakene ble avviklet i februar. I tiden etter har trafikkdata vist positiv utvikling for antall reisende, og det er nå tilbake til mellom 85 og 90 prosent av antall reisende og en videre positiv trend.

Kan omdisponere bomstøtte

Regjeringen vil imidlertid frigjøre deler av bompengestøtten slik at kommunene kan bruke det på kollektivtransporten.

I de fire største byområdene i Norge – Oslo, Bergen, Trondheim og Nord-Jæren – dekker staten inntil 50 prosent av store fylkeskommunale kollektivtransportprosjekter. I 2020 ble dette bidraget økt til 66 prosent. Halvparten av denne økningen var øremerket reduserte bompenger. I revidert statsbudsjett åpnes det for at dette tilskuddet skal bli fristilt slik at lokale myndigheter heller kan bruke pengene på bedre kollektivtilbud.

– For å få passasjerene tilbake etter pandemien må vi gjøre det mer attraktivt å velge kollektivtransport framfor bil, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Powered by Labrador CMS