Rolf Strand svarer her på Høyres ordførerkandidat Anne May Sandvik Olsens innlegg om det kommende fergetilbudet til østre øyer.
Rolf Strand svarer her på Høyres ordførerkandidat Anne May Sandvik Olsens innlegg om det kommende fergetilbudet til østre øyer.

- Igjen er Hvaler Høyres ordførerkandidat på krigsstien

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert

Ordførerkandidaten til Hvaler Høyre mener at ordfører Mona Vauger må brette opp ermene og ta en alvorsprat med sine partikolleger om den nye elektriske ferga på Hvaler.

Igjen er Hvaler Høyres ordførerkandidat på krigsstien når det gjelder fergetilbudet til de østre øyene. I Fredriksstad Blad og Hvaler Budstikke 14. april, serverer hun følgende kraftsalve i retning ordfører Mona Vauger: "Her må ordfører rydde opp. Riktig nok er fergen en fylkeskommunal oppgave, men vi vet alle hvem som sitter med makten i Viken fylkeskommune. Dessuten sitter Arbeiderpartiet med samferdselsministeren, så her er det bare å brette opp ermene og ta en alvorsprat med dine partikolleger, ordfører."

Det er tydelig at Høyres ordførerkandidat ikke vet, eller ønsker å glemme, at det var statsminister Erna Solberg (H) som i et budsjettforlik i 2015 fikk bestemt at alle fergeforbindelser i Norge skulle elektrifiseres.

I Hvaler Arbeiderparti er vi opptatt av dialog og kunnskapsdeling med alle, uavhengig av partitilhørighet, for på den måten å skape et best mulig grunnlag for kollektivtrafikken i vår kommune. Hvaler Arbeiderparti har i alle år, uansett hvem som har styrt kommunen, tatt ansvar for, og bidratt til at alle som trafikkerer de østre øyene, fastboende, hyttefolket, næringsdrivende eller tilfeldige turister, har kunnet nyte godt av et trygt og godt kollektivtilbud.

Ordfører Mona Vauger og undertegnede Rolf Strand har gjennom mange år hatt gode og konstruktive samtaler med både Østfold kollektivtrafikk og den til enhver tid politisk ansvarlige for samferdsel i fylket, samt med våre partikolleger om problemene med fergesambandet til de østre øyene. Arbeiderpartiets arbeid bidro derfor til at båtruta i 2023 ble omklassifisert til fergerute, og at det fra 16. august også blir gratis ferge på Hvaler, slik som ellers i landet, i samsvar med Hurdalsplattformen.

Det som her er oppnådd, har skjedd gjennom grundig og omfattende arbeid. Dette viser nok en gang at møysommelig og troverdig politisk innsats gir de beste varige løsningene for felleskapet.

I den sammenhengen er det viktig å lytte til andre, og selv snakke et språk som innbyr til samarbeid over partigrensene.

Derfor ville det tjene fergesaken til de østre øyer dersom Høyres ordførerkandidat anla en annen tone overfor vår ordfører. Hun burde for eksempel ta kraftigere inn over seg at en ordfører ikke kan instruere Østfold kollektivtrafikk hvordan de skal utføre sine samfunnsoppdrag. Det er Staten og Fylkeskommunen som har ansvaret også for kollektivtrafikken som skal sørge for adkomsten til øyene i vårt fylke.

Vi er vel alle skjønt enige om at bare et godt og sikkert kollektivtilbud til de østre øyene vil sikre vekst og utvikling i denne delen av kommunen vår.

Hvaler Arbeiderparti er for sin del trygg på at Østfold kollektivtrafikk er sitt ansvar bevisst og vil sørge for et fortsatt godt kollektivtilbud til de østre øyene, også til Lauer. For å få dette til, kreves også iherdig innsats fra Hvaler kommune.

Hvaler Arbeiderparti kan love at vi fortsatt vil ha fokus på alle sider ved fergedriften, slik at både fastboende, hyttefolket og næringsdrivende trygt og sikkert kan komme seg over til øyene, sommer som vinter.

Men, uansett hva vi ønsker, mener og kan bidra med: Det er Østfold kollektivtrafikk som legger rammene for kollektivtransporten i Hvaler kommune.

Rolf Strand

Hvaler Arbeiderparti

Powered by Labrador CMS