Debattinnlegg

Ingerid Bjercke har erlistekandidat fra Hvaler styrbord.
Ingerid Bjercke har erlistekandidat fra Hvaler styrbord.

Skryt med bismak

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk fr skribentens mening.

Publisert

Hvaler Arbeiderparti skryter av å ha utvidet grensen på mengde avfall som kan leveres gratis på Sandbakken miljøstasjon fra 250 kg til 350 kg.

Tilbudet på miljøstasjonen er fantastisk godt. Gjennom brede politiske vedtak er det bestemt at vi skal kunne levere mange sorter avfall uten å betale. En strategi for å sikre oss at avfall og utdaterte gjenstander blir håndtert på en riktig måte og faktisk blir levert inn i stedet for å havne på feil sted.

For enkelte typer avfall er det lagt inn begrensing på hvor mye vi kan levere uten å betale for det. Maksimal grense for dette økte fra 1.1.2023.

Sånn umiddelbart kan jo dette høres flott ut.

Men, "alt henger sammen med alt", og vi i Styrbord er opptatt av konsekvenser av slike vedtak.

Det er faktisk slik at kommunen har utgifter med håndtering av alt avfall. Disse utgiftene skal ikke dekkes med skattepengene våre, men dekkes inn med gebyrer etter selvkostprinsippet.

Den totale kostnaden med renovasjon dekkes med gebyr, og når et mindretall av hytte- og husstandene får mer av det som i utgangspunktet skulle vært gebyrbelagt tjeneste uten å betale for det, må de faste renovasjonsgebyrene økes for alle.

Vi i Hvaler Styrbord mener at ordningen med frikort ikke er rettferdig i utgangspunktet, og at økningen i vektgrense heller ikke har noen positiv sosial profil. Det er sannsynligvis de med best økonomi som «lager» mest av det betalkrevende avfallet som omfattes av frikortordningen.

Ingerid Bjercke og Raymond Tiochta - listekandidater for Hvaler Styrbord

Powered by Labrador CMS