Planforslag for ny Sanne Brygge ut på høring

Planforsdlaget for bygging avny Sanne Brygge på Nordre Sandøy er lagt ut på høring. Fristen for uttalelse er 12. august.

Publisert

Dette melder Hvaler kommune på sine nettsider.

Utvalget for plan- og byggesaker har sendt planforslag for Sanne brygge på høring og offentlig ettersyn. Frist for uttalelse er 12. august.

Det er Norconsult AS som fremmer foreslåtte detaljreguleringsplan for Sanne brygge på vegne av Borg Havn IKS.

Reguleringsplanen legger til rette for bygging av ny offentlig kai for fergetrafikk ved Sanne på Nordre Sandøy, som erstatning for den gamle private brygga. Ny offentlig kai planlegges cirka 30 meter vest for eksisterende brygge, med ny offentlig adkomstveg i forlengelse av den eksisterende Makøveien. 

Hvaler kommune melder også at det er lagt til rette for nytt renovasjonsanlegg, ny WC i tilknytning til pumpestasjon, sykkelparkering, videreført område for trillebår, og utvidelse av den tilliggende småbåthavnen med 10 båtplasser.

Plandokumentene er nå tilgjengelige på Hvaler kommunes nettsider.

Powered by Labrador CMS