Hvalerferga MS Torine

Hvaler Frps Linnes tar Hvaler baklengs inn i fremtiden

Dette er en kronikk. Den gir utrykk for skribentens mening.

Det er oppsiktsvekkende å lese innlegget til Cathrine Linnes i Fredrikstad Blad 21 mars, der det kastes ut påstander som er direkte feil.

Den elektriske ferga er bestilt og er under bygging, samtidig med tilhørende infrastruktur som terminal og ladestasjon. Dette er det Viken fylkeskommune som finansierer.

Det er Norled som fikk oppdraget, og Hvaler må faktisk ha en ferge, Linnes.

«Nei takk til trafostasjon» betyr det samme som nei til ferge.

Vi er opptatt av et godt fremtidig fergetilbud. Derfor har vi sørget for at de som bor på Østre øyer har deltatt og lagt føringer for den nye fergeruta. Nå gjøres det undersøkelser rundt det å legge infrastruktur og ladebatterier inn i Kollen, slik at dette ikke vil ta opp plass på Skjærhalden.

Linnes laget også lignede oppstyr med påstander og fortellinger om at det ikke ble nok strøm til ferga, og at folk på Østre øyer ville miste strømmen fordi ferga ville ta «alt».

Det var helt galt, men skremte kanskje mange innbyggere unødvendig.

Den nye gang- og sykkelveien på Kirkøy.

Det er Norgesnett og deres fagfolk som holder i dette. De har selvfølgelig utredet konkrete tiltak som vil forbedre kapasiteten, og jobber med å forsterke eksisterende linjer. Tiltak gjennomføres nå i 2023 for å oppgradere strømtilførsel, uten å beslaglegge nytt areal eller bygge nye transformatorer.

Linnes kritiserer vår utbygging av gang- og sykkelvei mellom kirken og tunnelen. Vi har kjempet for å få midler fra Fylket til dette. Å få flere gang- og sykkelveier langs hovedveiene er noe av det viktigste vi jobber med for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter. Det er fylket som har betalt, ikke Hvaler kommune.

Mener Linnes at vi skal takke nei til å få bygd gang- og sykkelveier her på Hvaler? Skulle vi sagt nei til gang og sykkelvei over Stokken?

Det er oppsiktsvekkende at Linnes ikke ser at pumpestasjoner og ledningsnett er en del av «pulsåra» her på Hvaler. Det er dyrt å drifte vann og avløp i en øy-kommune, men Hvaler har et forholdsvis nytt og godt oppgradert nett, sammenlignet med de fleste andre kommuner som må ta store løft på vedlikehold de neste årene.

–Utbygging av vann og avløp finansieres via de kommunale avgiftene. Vi vet at det er utfordringer knyttet til tilstrekkelig brannvann for videre utvikling av Skjærhalden. Næringsutvikling og utvikling som gir flere innbyggere og økte skatteinntekter, vil stoppe opp med Frp-Linnes sitt forslag.

Hvaler kommune må investere i mer innenfor vann og avløp, hvis ikke vil det hemme næringsutvikling og ny bosetting. Vi må derfor tenke fremtid og legge til rette, ikke stryke alle investeringer på vann og avløp med et pennestrøk, slik Frp-Linnes gjør.

Alle må også forberede seg på at i fremtiden vil det bli stilt strengere krav til utbygging av vann og avløp over hele landet, gjennom nye EU-direktiver som også Norge må forholde seg til.

Hensikten er blant annet å redusere forurensende utslipp og avrenning, og dermed på sikt gi en renere Oslofjord, som ikke minst vi på Hvaler er så avhengig av.

Frp-Linnes mener at kursen må "legges betydelig om". Da bør innbyggerne merke seg at det innebærer å si nei til næringsutvikling, nei til å bygge nye boliger, sette leveringssikkerhet på vann og avløp i spill, og takke nei til videreutbygging av gang- og sykkelveier.

De rødgrønne vil fortsatt satse på framtiden i vår lille, fine kommune, med mer gang- og sykkelvei, trygg, stabil og tilstrekkelig leveranse av strøm, vann, rensing av avløp og en moderne miljøvennlig ferge som gjør det mulig å bo på Østre øyer.

Øyvind Fjeldberg SV, Hans Herman Utgård SP, Magnus Pettersen SP, Bjørn-Thore Kjølholt MDG, Espen Linderud AP og Mona Vauger AP

Powered by Labrador CMS