Valg-23

Hans Herman Utgård er varaordfører for Senterpartiet, og forfatter av denne artikkelen. Den gir uttrykk for skribentens mening.
Hans Herman Utgård er varaordfører for Senterpartiet, og forfatter av denne artikkelen. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Hvaler Frps Ingar Sundholm presterer med påstand om «hysj-penger» tidenes lavmål i valgkamputspill i Hvalerpolitikken

Dette er en kronikk av Hans Herman Utgård, varaordfører og Sp-politiker. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert Sist oppdatert

I tydelig desperasjon over avsløringen av ordførerkandidat Linnes' rolle i Bølingshavnsaken, velger nå Frp å hente fram en gammel sak fra 2020 for å forsøke å ramme de som har vært hardest kritikere av Frp på Hvaler.

Saken dreier seg om en intern diskusjon mellom MDGs Bjørn Tore Kjølholdt og meg, Sps Hans H Utgård, om praktiseringen av reglene for skjøtsel av bekker i jordbruksområder.

Det er ingen hemmelighet at MDG og Sp har forskjellig syn på hva som er beste måten å forvalte naturen på. I den interne mail-diskusjonen, var jeg dum nok til å skrive at vi på Hvaler har så spesielle forhold, at vi må tolke reglene lokalt. Dette var ment som en vennlig påminnelse om at regelverket er laget for helt andre forhold enn de vi finner på Hvaler.

Kjølholt misoppfattet dette som bevisst regelbrudd, og valgte å sende denne mailen som "varsling" til alle ovennevnte instanser.

Dette var selvfølgelig svært ubehagelig for meg, men ikke minst for Hvaler kommunes landbruksforvaltning.

Det som IKKE står i Sundholms innlegg, er at jeg umiddelbart sendte et tilsvar til samtlige adressater, hvor den rette sammenhengen ble forklart, og hvor jeg beklaget å har påført kolleger og ansatte i kommunen problemer.

Hvaler kommune ble likevel pålagt å utføre utvidet tilsyn, bla her hos meg, og INGEN ULOVLIGHETER BLE PÅVIST.

Det saken delvis dreier seg om, er om en bekk har årviss vannføring, eller bare er en flombekk som ligger tørr store deler av året, og hvordan i all verden vi på Hvaler skal kunne høste og drive alle de små teigene uten å bryte regler.

Det er for eksempel nå nylig innført en buffersone på seks meter, pluss to meter kantsone fra en vannførende bekk som det ikke er lov å dyrke grønnsaker, poteter o.l. på. Dette er jo et problem for de som har smale og små jorder. Den beste og mest næringsrike jorda er jo også oftest nederst på jordet, nær bekken.

Jeg dyrker nesten bare gress, så derfor kan jeg drive som "normalt" likevel, bare jeg ikke pløyer nærmere enn 2 m. Det er lov å dyrke og høste gress helt ned til vannkanten.

Alle partier på Hvaler støtter arbeidet med å bedre sjø-ørretbekkene, men vi som er bønder har behov for å si i fra at dette kan gjøres på flere måter, uten å ødelegge for landbruket. Derfor har Hvaler Senterparti også støttet forslag om å bevilge midler til å restaurere sjø-ørretbekker.

Disse midlere er bevilget av et samlet rødgrønt flertall i budsjettet, og er forvaltet av kommunens administrasjon som tilskudd til Hvaler Jeger- og fiskerforening.

Verken Bjørn Tore Kjølholt eller Rosareke-foreningen har vært en del av denne budsjettposten.

Saken er avsluttet, både som varsling og som intern konflikt. Vi er enige om å være uenige.

Hvis det er behov for ytterligere detaljer, er det bare å spørre.

Jeg venter i spenning på neste Frp-utspill.

Hans Herman Utgård

varaordfører Senterpartiet

Powered by Labrador CMS