Artikkelforfatter Mona Vauger
Artikkelforfatter Mona Vauger

Leserinnlegg

- Vi sørger for trygg og god oppvekst på Hvaler

Dette er en kronikk fra ordfører Mona Vauger. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert

På Hvaler er en av våre aller viktigste oppgaver å sørge for at ungdommene våre er godt rusta for det livet som ligger foran dem. Vi har en svært dyktig skoleledelse som jobber fremtidsrettet, og som også er etterspurt kompetanse som deles med andre kommuner.

Hvaler Høyre utfordrer ordfører til å invitere alle partier til felles innsats for å hjelpe sårbare unge til en trygg fremtid. Det er bra, men jeg kan ikke se at Høyre har noen forslag på hvordan dette skal gjøres.

Ordfører har lyst til å minne Høyre om at en slik innsats som de etterspør foregår hele tiden. Det er litt forunderlig at Høyre ikke er klar over dette, gjennom alle de orienteringene som administrasjonen har gitt i kommunestyremøter, formannskap, utvalg, og på seminar for at politikerne skal ha god innsikt i hva som skjer i oppvekstsektoren her på Hvaler.

Ordfører har hospitert på skolen for å se hvordan vår skole tilrettelegger for de med forskjellig grad av skrive- og lesevansker.

Mye har forandret seg siden den gang ordfører var elev på Åttekanten skole, da lese- og skriveferdigheter var ensbetydende på hvor smart man var.

Sånn er det heldigvis ikke i dag.

God leseforståelse er viktig for alle fag, men hos noen barn kommer leseforståelsen litt senere, og da skal de også lære fag selv om leseforståelsen er dårligere.

I dag finnes det andre måter å lære fag på. Eleven får ekstra oppfølging på å lese og skrive i egne grupper, og det er populært blant ungene å få lov til å delta i denne gruppen.

Ordfører ble imponert over at læreren fikk hele denne gruppen til å sitte musestille i 10 minutter, i dyp konsentrasjon på tekst og lesing. Etterpå kunne ordfører se gleden og stoltheten i de små ansiktene når de klarte å få flyt i lesingen og forsto det de leste.

Dette er viktig, tidlig innsats mot utenforskap og problemer som kan melde seg i ungdomsårene.

I budsjettet for 2023 er det vedtatt å bygge en garasje på skoleområdet, som skal gi elever mulighet til å skru og bruke hendene sine i praktisk læring.

Ordfører og kommunens ledelse har presentert Ung data-undersøkelsen for 2022 i Hvaler politiråd, fordi vi er opptatt av at et stort tverrfaglig samarbeid skal ta vare på ungdommene våre. Den forrige undersøkelsen ble gjennomført i 2019.

Resultatene for Hvaler i 2022 avviker ikke trend-messig fra landssnittet innenfor de ulike temaene som helhet, men har noen avvikende negative resultater, men også positive resultater.

På Hvaler gir variasjoner mellom de forskjellige kullene store utslag. Vi har små tall, som gjør at enkelt-avvik kan bli store prosentvis.

Enkelte av kullene hadde utfordringer knyttet elevmiljøet. Her ble det ble satt inn ekstra tiltak for de som trenger ekstra oppfølging.

Det er viktig at politikerne er klar over at i vår lille kommune er alt veldig oversiktlig, noe som er en stor fordel. Men det er også gjennomsiktig, slik at ungene kan være sårbare i forhold til målinger og resultater når det er så små tall som hos oss.

Det er uheldig å skape et negativt inntrykk i avisen, og ta alle våre flinke og dyktige ungdommer over én kam når man ikke har den fulle innsikt i det arbeidet som gjøres, og det som skal presenteres fra skoleledelsen.

Våre ungdommer er også de såkalte «korona-kullene», og i hvor stor grad de er preget av hjemmeskole og alenetid vet vi ikke før neste undersøkelse i 2025.

Dette ble det også vist til i kvalitetsmeldingen for skole som ble lagt frem i november/desember for de ulike politiske utvalgene og kommunestyret.

Resultatene fra årets elevundersøkelse knyttet til skolemiljø viser at tiltakene skolen satt inn i fjor har ført til bedring. Vi opplever ikke at vi har et særskilt utfordrende elevmiljø for øyeblikket, men vi har, som alle andre nærliggende ungdomsskoler, utfordringer i elevmiljøet. Dette jobber skolen med kontinuerlig.

Hvis Høyre hadde lest de rødgrønne sitt budsjettforslag, ligger det inne et forslag som ble vedtatt om at Ung data-undersøkelsen skal presenteres for politikerne, slik at vi kan få et riktig bilde av hvordan det står til med ungdommen på Hvaler. Dette er godt planlagt, og skal legges fram i mars-møtene.

De rødgrønnes budsjetter har de siste årene styrket tilbudet til Fritidsklubben med utvidet åpningstid etter skoleslutt ,og sørget for skolemat-tilbud. Vi har opprettet en fast ordning som skal gi alle unge muligheter til å delta i en fritidsaktivitet, uansett foreldrenes økonomiske situasjon.

Vi har heller ikke kuttet i skolens budsjettforslag, i motsetning til Hvaler Høyre, som foreslo å kutte 1,5 millioner på oppvekst i sitt budsjett for 2022.

For oss er det viktig med tilstrekkelig antall voksne tilstede på skolen, og at det er aktiviteter og omsorg også utenfor skoletid. Derfor er det viktig å bygge videre på det arbeidet vår fantastiske frivillighet bidrar med til barn og unge her på Hvaler. Derfor har de rødgrønne styrket søkbare midler i kulturbudsjettet.

Å være med i håndballen, speideren eller korpset bidrar til felleskap og god oppvekst.

Det forebygger utenforskap.

Ferieklubben i juni og august er et fantastisk tilbud for ungene som er eldre enn SFO-alder. Her får ungene god, gammeldags sommer ved havet, og en overnatting på Homlungen fyr, masse tid til lek, og tid å bare være barn og ungdom gjennom en lang sommer.

De rødgrønne har vedtatt å øke avdeling kultur med én stilling i budsjettet 2023, for å styrke arbeidet mot barn og unge.

Hvaler kommune har også startet opp et nytt samarbeid med Hvaler Næringsforening som heter «Sammen for ungdommen» der 10.-klassinger i Hvaler skal få mulighet til litt arbeidserfaring i en Hvaler-bedrift.

Den aller beste investeringen for samfunnet i fremtiden er den investeringen vi gjør inn i skole og oppvekst. Dine og mine skattepenger skal investeres i barn og unge. Pengene gjør seg bedre «i hodet på ungene» enn på bok.

Det er det som er vår viktigste oppgave som kommune.

Ordfører er alenemor til en 12-åring, og har hverdagene fylt opp med knisende jenter på badet og "full galopp" gjennom stua. Som de aller fleste som har barn i dag, skulle ordfører ønske at døgnet var noen timer lenger.

For å forebygge utenforskap og problemer i ungdomstiden er det viktig at vi som er foreldre hjelper hverandre og samarbeider godt med skolen for å gi ungene våre en god fremtid.

Mona Vauger

Ordfører Hvaler

Powered by Labrador CMS