Wenche Falch er forfatter av denne artikkelen sammen med Merete Pedersen (bilde under)
Wenche Falch er forfatter av denne artikkelen sammen med Merete Pedersen (bilde under)

Frp sine løfter om fjerning av eiendomsskatten på Hvaler- en utopi?

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert
Merete Pedersen.
Merete Pedersen.

Eiendomsskatten ble innført på Hvaler 20 juni 2013. Frp hadde ordføreren og de var det eneste av partiene som var imot innføring av eiendomsskatt.

I en kommune er det slik at en må samarbeide med andre partier for å få gjennomslag for sine saker i kommunestyret.

Varaordfører Hans Herman Utgård skrev i Hvaler budstikke 27.08.23 "De siste fire åra med rød/grønt flertall har Frp ved Catrine Linnes vist at de verken vil eller evner å samarbeide med noen andre partier".

Konklusjonen på dette må bli at Frp sannsynligvis ikke får holdt sine løfter om å fjerne eiendomsskatten fordi det finns syv andre politiske partier på Hvaler.

Det er tvilsomt om noen av dem tør å fjerne 46,8 millioner kroner fra budsjettet.

Merete Pedersen

Det er tvilsomt om noen av dem tør å fjerne 46,8 millioner kroner fra budsjettet.

En artikkel i Fagbladet, publisert 28.08.23, viser at 322 kommuner av 356 har eiendomsskatt.

For Hvaler kommunes eiendomsskatt (46,8 millioner) viser artikkelen at vi kunne ha finansiert 71 helsefagarbeidere for denne summen. Her aner vi konsekvensene av oppsigelser i Hvaler kommune hvis denne skatten blir borte.

Vi kan spørre oss: Hvorfor fjernet ikke Frp eiendomsskatten på Hvaler da de hadde makta i syv år etter at den ble innført?

I forbindelse med stortingsvalget 2017 ble tidligere Frp-ordfører i Hvaler, Eivind Norman Borge, intervjuet av Aftenposten (24.08.2017) under overskriften: Frp- ordfører med eiendomsskatt: Alternativet er færre sykehjemsplasser.

Han fikk inn rundt 35 millioner kroner i eiendomsskatt hvert år. Han varslet færre sykehjemsplasser dersom eiendomsskatten ble borte.

Han får følgende spørsmål: - Men dere har støttet videreføringen av eiendomsskatten?

Borge svarer: - Vi har for så vidt det. Å fjerne eiendomsskatten over natten er det ingen som får til. Det er ikke sånn at man bare kan skjære ned 35 millioner kroner.

Neste spørsmål var: -Hva ville vært alternativet dersom dere skulle fått budsjettet i balanse?

Borge svarer: - Alternativet er å senke forventninger og krav til kapasiteten på det vi leverer.

Hva har endret seg siden den gang?

De samme mekanismene fungerer i dag. Blir eiendomsskatten borte må Hvaler kommune si opp mange av sine ansatte, for det er lønningene som er den største utgiftsposten i en kommune.

Ut fra det som er skrevet her er det en utopi å tro at Hvaler Frp kan holde det de lover sine velgere.

La oss slå et slag for fellesskapet og bruke eiendomsskatten til det beste for alle innbyggere og deltidsboere i vår flotte kommune.

Wenche Falch - 5. listekandidat Hvaler Ap

Merete Pedersen - leder Hvaler Ap og 3. listekandidat

Powered by Labrador CMS