Debattinnlegg

Det planlagte høyhushotellet på Sand skaper debatt. Dette innlegget er fra aksjonsgruppa 'Stopp planene på Sand, Hvaler!'
Det planlagte høyhushotellet på Sand skaper debatt. Dette innlegget er fra aksjonsgruppa "Stopp planene på Sand, Hvaler!"

- Høyhushotellet på Sand vil påføre Hvaler svært alvorlig miljøskade!

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Dette er konklusjonen i en uavhengig rapport utført av rådgivningsselskapet Sweco på oppdrag fra Sand Terrasse AS.

Sweco har i sin rapport foretatt en konsekvensutredning av hvordan høyhushotellet vil påvirke kulturmiljø, landskap og friluftsliv.

Når Sweco har vurdert landskapsvirkningen har de operert med ulike delområder. Delområdet de har kalt L1, omfatter grovt sett de sydlige delene av Hvalerøyene, og det er her vi finner mesteparten av den Ikke -maritime delen av Ytre Hvaler nasjonalpark.

Sweco vurderer dette området til å ha svært stor verdi av stor nasjonal betydning, og er et område med større sammenhengende naturstruktur dvs et lavmælt landskap. Det karakteristiske landskapet blir vurdert å ha stor opplevelsesverdi.

Tiltakets påvirkning er beskrevet å medføre sterk forringelse.

Sweco poengterer at tiltaket vil fremstå i liten grad som en arkitektonisk helhet og at høyhushotellet vil få liten sammenheng med sine omgivelser:

«Det vil fremstå som et fremmedelement i landskapet og vurderes som sterkt forringende for delområdets karakteristiske egenskaper».

Sweco konkluderer at konsekvensen av høyhushotellet blir som følger:

«Svært alvorlig miljøskade. Delområdets karakteristiske særpreg bestående av svabergkyst, som gir delområdet sin unike identitet og visuelle kvaliteter blir alvorlig skadet. Naturstrukturen som danner horisonten og delområdets landskapsbilde blir svært alvorlig skadet».

Det gjøres oppmerksom på at høyden på prosjektet er justert ned uten at vi kan se at dette vil kunne påvirke konklusjonen i konsekvensutredningen.

Dette fordi høyhushotellet etter nedjustering fortsatt vil ruve ca 20 meter over Spjærøys høyeste topp (Kvislervarden 62 meter), og ca 8 meter over Hvalers høyeste punkt (Bankerødkollen 72 meter).

Høyhushotellet vil bli over 50 meter høyt og vil med dette få en høyde på 81 meter over havet!

Konsekvensutredningen har vært tilgjengelig siden midten av mars gjennom å be Hvaler kommune om innsyn.

Vi ser ingen grunn til at Hvaler skal bruke mer tid og ressurser på et slikt urealistisk prosjekt og vi mener at denne saken bør legges død så snart som mulig.

Facebook gruppen: «Stopp planene på Sand, Hvaler!»

Jørgen Eliassen

Ole Martin Olsen

Axel Charles Dahlgren

Jim K. Olsen

Powered by Labrador CMS