Debatt

Slik vil et hotell synes i terrenget.

Nå kan endelig sluttstrek settes for hotellplanene på Sand»

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

 Griff Arkitektur har nå oversendt revidert detaljreguleringsplan for BKB4 Sand til Hvaler kommune.

Høyden på hotellet (med sine 50 meter og 80 meter over havnivå) opprettholdes!

Bortsett fra en liten reduksjon i antallet på parkeringsplasser, og at man har tatt bort de frittliggende hyttene, så er detaljreguleringsplanen i det store og det hele lik det siste forslaget som ble oversendt kommunen.

Det er ingen grunn til at Hvaler kommune skal bruke mer tid og administrative ressurser på saken.

Valget høsten 2023 klargjorde på en tydelig måte at det er et stort politisk flertall på Hvaler for å si NEI til hotellplanene på Sand. Et nei som er helt i tråd med hva det store flertallet av Hvalers innbyggere mener om saken.

Vi har derfor nå en klar forventning om at Utvalget for plan og byggesaker stopper saken så snart den kommer opp, og ikke sender saken videre til en unødvendig offentlig høring.

Tiden er nå overmoden for å sette sluttstrek for hotellplanene på Sand som har versert i snart fem år!

Vennlig hilsen

Ellen Enger, Elin Olsen, Axel Charles Dahlgren, Ole Martin Olsen, Jim Olsen og Jørgen Eliassen

«Facebook gruppa: «Stopp planene på Sand, Hvaler!»

 

Powered by Labrador CMS