Valg-23

Ordfører Mona Vauger er forfatter av denne artikkelen.
Ordfører Mona Vauger er forfatter av denne artikkelen.

Nei til mastodonthotell på Sand

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert

Det er alltid et stort engasjement på Hvaler. Jeg tror hver eneste innbygger "eier" sitt Hvaler litt mer enn andre steder. Det er fordi naturen, lyset og det estetiske ofte er årsaken til at folk bosetter seg her ute.

Hvaler leverer folkehelse til halve Østlandet gjennom naturopplevelser og ferietid. For å ta vare på disse verdiene er det viktig at kommuneplanen vår har strenge føringer på estetikk og bestemmelser som skal hindre inngrep som ødelegger egenarten. Derfor er det mange av oss som ble overrasket over at noen vil "punktere" vårt Hvaler med en mastodont som skal ruve over øyriket vårt.

De vil bygge hotell med utsikt. Fra toppen av det hotellet ville man få den eneste utsikten på Hvaler som ikke ble punktert av mastodonten.

Mona Vauger, ordfører Hvaler Arbeiderparti

De vil bygge hotell med utsikt. Fra toppen av det hotellet ville man få den eneste utsikten på Hvaler som ikke ble punktert av mastodonten.

Jeg mener vi skal forvalte vår fantastiske natur og kulturarv nasjonalt, regionalt og lokalt - til det beste for de som skal komme etter oss. Å bygge ned, og forringe natur i bytte mot næringsprosjekter på glansende brosjyrer med fristelser som lover arbeidsplasser og vekst har vi erfaring med fra tidligere.

Det kan være godt kamuflert privatisering, der det blir søkt bruksendring med begrunnelse at næringen ikke er lønnsom etter at utbyggingen er realisert.

Dette kan ødelegge det vi skal leve av på Hvaler i fremtiden. Vekst hos oss kommer ofte fordi det er naturen som lokker.

Det er merkelig at noen vil legge et "utsikt-avtrykk" der vi alle skal finne oss i å se denne store bygningen ett eller annet sted i horisonten, uansett hvor vi befinner oss på Hvaler.

På Hvaler har en streng dispensasjonspraksis, sammenlignet med vestsiden av Oslofjorden, der veldig mye av strandsonen er privatisert og bygd ned.

Det vil alltid være store motsetninger mellom private initiativ og det som er det beste for hele samfunnet.

Jeg er stolt av at vi er strenge. Det betyr satsing på natur og folkehelse. Det er mye privat rikdom, og det er stor offentlig fattigdom. Det handler ikke bare om én enkelt byggesak som "ingen kan se er noe problem for allmenheten" ( som kan være riktig, helt isolert sett ), men at det vil føre til en bit for bit-utbygging som er umulig å reversere.

I sum, og på sikt, vil det gi dårligere tilgang for allmenheten i strandsonen. Det ligger en stor økonomisk gevinst i det å få presset igjennom en dispensasjon for å bygge ut i strandsonen og hundremetersbeltet. Konsekvensene av en dispensasjon er at alle andre vil følge hakk i hel for å gjøre det samme, og de vil bruke dette som en sak som døråpner for egne prosjekter.

Forslaget om mastodont-hotellet bryter med våre viktige verdier på Hvaler, og er også uheldig i forhold til almen oppfatning av hva man kan få bygge på Hvaler, som i utgangspunktet har en streng forvaltning.

Fremtidens er fortidens idyll, og sommerminner i nytt format. Det er helt uaktuelt å bygge et mastodont-hotell på Sand, som absolutt ikke hører hjemme på vårt Hvaler.

Mona Vauger - ordfører Hvaler Arbeiderparti

Det er alltid utfordrende for kommunen å følge opp et stort press på utbygging, men desto viktigere enn noen gang.

Vern er også et fortrinn som kan gi vekst. Nostalgisk og koselig er det nye reiselivet.

Fremtidens er fortidens idyll, og sommerminner i nytt format. Det er helt uaktuelt å bygge et mastodont-hotell på Sand, som absolutt ikke hører hjemme på vårt Hvaler.

Hvaler Arbeiderparti sier helt klart nei til mastodont-hotell på Sand, og ja til en streng forvaltning og vern av vår Hvaler-natur.

Vi sier nei til de få - for å si ja til de mange.

Mona Vauger

Ordførerkandidat Hvaler Arbeiderparti

Powered by Labrador CMS