Kronikk

Ordfører Mona Vauger engasjerer seg sterkt i saken om havvindprosjektet Vidar
Ordfører Mona Vauger engasjerer seg sterkt i saken om havvindprosjektet Vidar

- Hvaler er engasjert i vindparken Vidar

Publisert Sist oppdatert

Å se utover havet, med utsikt mot Akerøya og «Skjæret», det er Hvalers «Folkehelse-kraftverk». Vi elsker den utsikten! Kanskje er det en av meningene med livet, å skue utover havet og kjenne alle de gode tankene og følelsene varme i hode og kropp.

Får vi ny utsikt på Hvaler?
Får vi ny utsikt på Hvaler?

Nå kan denne utsikten miste sin «uendelighet». Det er laget illustrasjoner av hvor synlig vindparken Vidar vil bli fra land. De viser svensk kystkulturlandskap med noen små blågrå skygger som danser i horisonten. Det vil gi en «ny utsikt» i de fantastiske vintermånedene når lyset er som vakrest og på deilige varme sommerdager.

Det er viktig at vi erkjenner behovet for flere kilder for fornybar energi, men bygging av vindparker kan ikke skje hvor som helst. Slik vindparken Vidar nå fremstår, tilfredsstiller den ikke hensynene til verdifulle verdier som angår miljø, viktige næringer og folks velferd.

Hvaler kommune vil imidlertid konkludere endelig om sitt syn på prosjektet når kommunen blir forelagt til høring den endelige planen med konsekvensutredning, som kommer senere.

Det som nå foreligger, er bare et planprogram. Formålet med planprogrammet er å sørge for at vi får riktig kunnskap gjennom en konsekvensutredning. Denne skal vurdere alle relevante temaer som skal til for å dekke alle virkninger av prosjektet. Senere vil den endelige planen for Vidar, med resultatet av konsekvensutredningen, bli sendt på høring. Det er på dette tidspunktet at Hvaler kommune skal ta endelig stilling til prosjektets virkninger fra vårt ståsted.

Det er Miljødirektoratet som har gått ut med informasjon om varsel fra svenske myndigheter om planer for vindparken Vidar, et havbasert vindkraftverk nord i Skagerak i svensk økonomisk sone.

Prosjekteier er et svensk selskap, Zephyr Vind, som eies av det norske selskapet Zephyr.

Anlegget planlegges lokalisert ca. 36 km fra Hvaler. Det vil få mellom 66 og 91 vindturbiner med en totalhøyde på turbinene på mellom 260 - 340 meter.

Sveriges regjering legger nå til rette for en storstilt utbygging av vindparker til havs og til lands som ledd i arbeidet med det grønne skiftet og arbeidet med å nå FNs klimamål. Planprogrammet (en slags opplisting av hva man må undersøke før man lager planen) om bygging av vindparken Vidar er nå sendt på høring til Norge i henhold til Konvensjon om konsekvensutredninger for tiltak som kan ha grenseoverskridende miljøvirkninger (ESPOO). Hensikten er at svenske beslutningstakere får et så godt informasjonsgrunnlag som mulig når de skal ta stilling til prosjektet Vidar.

Hva er viktig å konsekvensutrede for å få frem alle mulige negative virkninger?

Det bør vises eksempler på visuell påvirkning, dag og natt, sett fra norsk område. Vidars synlighet bør illustreres fra flere relevante steder, for eksempel fra Svarteberget ved Brattestø og Bastangen på Vesterøy.

Ytre Oslofjord leverer folkehelse nasjonalt! Ferdsel til lands og til vanns i området er høyt verdsatt for en stor andel av Norges innbyggere. Derfor må alle mulige virkninger på folkehelse utredes.

Det er mange arter trekkfugler som flyr gjennom det foreslåtte utbyggingsområdet, og det finnes en rekke dyrearter som vil bli berørt av en slik utbygging.

På Hvaler er rekefisket en viktig næringsvei. I det området der Vidar er tenkt plassert, foregår det blant annet rekefiske. Det kan bety at disse fiskerne vil søke til andre steder, og at områdene utenfor Hvaler kan bli ytterligere belastet, kanskje med fiskefartøy som ikke har den type «havbunnsvennlig» fiskeredskap som Hvalerfiskerne har tatt i bruk.

Det er viktig at det legges til grunn et nasjonalt samarbeid på veien videre med planen. Jeg forstår at planprogrammet skaper sterke reaksjoner. Jeg er også bekymret for hva dette kan bety for Hvaler. For at vi her på Hvaler skal bli lyttet til, må vi delta, innhente informasjon og komme med gode, saklige vurderinger som inviterer til forståelse og aksept for Hvalers innspill. Et rent «Nei til vindparken-protest-vedtak» i dag fører lite med seg og vil sette oss på sidelinjen.

Hvaler vil følge den videre prosessen tett. Saken har hatt en knapp høringsfrist selv om den opprinnelige høringsfristen ble flyttet fra 16. januar til 4. februar. Det tilsier at politikerne på Hvaler har fått god nok tid til å forberede seg til formannskapsmøte 27.januar som skal behandle Vidar.

Jeg ser frem til gode debatter og stort engasjement rundt saken, der målet må være å bli lyttet til og bli hørt i en sak som betyr veldig mye for oss som bor her på Hvaler.

Mona Vauger

Ordfører Hvaler

Powered by Labrador CMS