Leserinnlegg

Mona Flemmen er leder av Hvaler Hytteforening. I dette innlegget skriver hun om strømstøtteordningen, med fokus på hyttefolket.
Mona Flemmen er leder av Hvaler Hytteforening. I dette innlegget skriver hun om strømstøtteordningen, med fokus på hyttefolket.

Kan vi få strømstøtten til husholdningene mer rettferdig?

I dette innlegget skriver Mona Flemmen, leder i en av Norges største hytteforeninger, om strømstøtteordningen.

Publisert

Hvaler Hytteforening en av Norges største hytteforeninger ønsker å stille følgende spørsmål: Hvordan få strømstøtten til husholdningene mer rettferdig?

Strømstøtteordningen til husholdningene er god, med 90 prosent dekning av alt over 70 øre pr. kWh, opp til et forbruk på 5000 kWh. (Ref: Regjeringens strømtiltak - regjeringen.no)

Hvorfor gjelder dette bare for halve husholdningen? Altså ikke for hytta?

De fleste hyttene i Norge er nøkterne, og bærer ikke preg av luksus. Ifølge SSB er snittet på nyoppsatte hytter 99,5 kvadratmeter i 2021, men flere er tilkoblet vann og kloakk.

Forsikringsselskapene oppfordrer til at man har noe varme på gjennom vinteren, for å holde hytta frostfri og derfor skadefri.

Med dagens strømpriser vil dette være for kostbart for de fleste. Uten strømstøtte på hytta kan hyttekommunene bli svært øde, da nettopp hyttefolket utgjør grunnlaget for næringslivet.

Hvaler Hytteforening oppfordrer departementet til at strømstøtten blir utformet slik at husholdningen selv kan fordele støtten innenfor den gitte rammen på 5000 kWh mellom bolig og hytte.

Livet har ulike faser, og når barna flytter ut, byttes hus ofte med mindre leilighet, pluss hytte.

Hytteliv gir økt velferd, og dermed et langt mer aktivt liv for mange husholdninger - inkludert yrkesaktive med hyttekontor deler av uken, og pensjonister, hvor helsen nyter godt av økt livskvalitet og at kroppen er i bruk.

Husholdningene som deler tiden mellom leilighet og hytta, må sørge for minimum varme begge steder.

Med de strømprisene som er nå, frykter Hvaler Hytteforening at folk ikke har råd til å ha elektrisk varme på hytta.

Det var en kort periode med hytteforbud under koronatiden. At man ikke fikk være der man ønsket, ble opplevd som et svært inngripende tiltak. Forbudet ble lojalt overholdt, men om mulig bør en gjentakelse unngås.

Powered by Labrador CMS