Valg-23

Foto fra Langekilbekken, brukt med tillatelse fra RosaReke.
Foto fra Langekilbekken, brukt med tillatelse fra RosaReke.

Hvaler JFF svarer FrP: - Pengene ble bevilget til oss - ikke RosaReke

Dette er en kronikk fra Hvaler Jeger- og Fiskerforening (HJFF). den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert

Det ble bevilget kr. 100.000,- til et prosjekt i Langekilbekken i 2020 av de rødgrønne. Bevilgningen er siden blitt re-budsjettert i 2021, 2022 og 2023.

Bevilgningen var ment som en start for å få ørret, også gyteklar ørret, opp i bekken ovenfor kulvert og rør under fylkesveien ved Nordenga/Langekil, da både Statens Vegvesen, fylket og kommunen hadde gjort en grov feil som stengte for oppgang av ørret opp mot Ilemyr.

Bevilgningen ble gitt til Hvaler- Jeger og Fiskerforening, som skulle benytte midlene til å bedre forholdene, slik at ørreten kunne passere kulvert og rør.

Hvaler kommune har hatt samtaler med både Viken fylkeskommune og Vegvesenet om saken. Det har også blitt vurdert en trappeløsning inne i bekkerøret, slik at ørreten kan komme forbi.

Dessverre har vi ikke funnet gode løsninger på dette ennå, fordi fallet der er på ca. 2,5 meter inne i kulvert og rør. Dermed står bevilget sum ennå disponible.

Bevilgningen har altså ikke noe som helst å gjøre med produksjonstilskudd eller uenighet om kantvegetasjon å gjøre.

HJFF har i mellomtiden mottatt kr. 30.000,- fra Statsforvalteren for å berge nedre del av bekken.

Her ble Martin Holter engasjert til å grave opp bekken fra fylkesveien og ned til privat vei, d.v.s. ca. 400 meter av en total bekkelengde på ca. 1,2 km. Dermed har HJFF berget nedre del, som nå har stigende antall ørret.

Det har selvsagt vært samarbeid med Rosareke, fordi Bjørn Tore Kjølholt er en lokal ekspert på dette å restaurere ørretbekker.

Det er viktig å restaurere de ni gytebekkene vi har på Hvaler, ja, også andre bekker.

Langekilbekken var en av de beste på Hvaler før menneskelige inngrep. Både med tanke på ørreten(mat og rekreasjon) og i forhold til overvann.

I Danmark har de restaurert mange bekker på Jylland. Ja, der er det faktisk blitt en del av turistnæringen som har skapt flere arbeidsplasser.

Vennlig hilsen

Espen E. Linderud - leder Hvaler Jeger- og Fiskerforening.

Powered by Labrador CMS