Meninger:

Bestillingsordningen for biler og gods bør videreføres, mener Rolf Strand og Merete Pedersen i Hvaler Arbeiderparti. De vil også ha en slutt på skittkastingen som de ansatte på fergen opplever i forbindelse med problemene med driften av den nye fergen.

- Bestillingsordningen for bil og gods bør videreføres i sommerruten

Dette er en kronikk fra Rolf Strand og Merete Pedersen, Hvaler Arbeiderparti. Den gir uttrykk for skribentenes mening.

Publisert Sist oppdatert

Fra 24. juni innføres sommerrute for fergesambandet på Hvaler. HvaIer Arbeiderparti har vært kritiske til, og ønsker å avvikle telefonbestillingen fordi den har mange mangler. ØKT har ikke klart å levere en app eller en telefonløsning som er sikker og som fungerer slik den skal. Derfor er bestillingsløsningen midlertidig tatt bort.

I mellomtiden må vi erkjenne at frem til det kommer en bestillings-app må løsningen være at ferga går alle avganger, slik at vi er sikre på at folk når frem.

I sommerruten opphørerer bestillingsordningen for bil og gods. På vegne av fastboende og håndverkere mener vi det er viktig at ØKT revuderer dette og viderefører bestillingsordningen kun for bil og gods også i sommerruten. Nå fungerer denne ordningen stort bra. 

Ved bestilling vet brukerne at de har plass på den fergen de skal med, og kan tilpasse seg dette, og slik unngå unødige køproblemer på bryggene. Fergen tar 147 passasjerer og 8 biler pr tur.

Bestillingsmuligheten vil ha stor betydning for beboerne på øyene. Det vil i perioder være behov for bilkjøring i forbindelse med nødvendige ærend, slik som til lege/tannlege ol. Da må en være trygg på å få bilplass. 

For levering av gods med lastebil, og for alle håndverkere som har arbeid på øyene, er forutsigbarheten svært viktig. Da er retur sikret til en fastsatt tid. 

ØKT sin ordning med bestilling av plass til bil er positivt for alle parter, også miljømessig. Uten denne ordningen vil vi være tilbake til kaos med trafikk på kaiene som tidligere år, og med lange bilkøer både på Skjærhalden og øyene. 

Videreføring av bestillingsordningen vil også bedre oversikten mannskapet har på hvor mange passasjerer de kan ta med på turene, hvor mange personer som er med i bilene, og ha god kontroll over antall passasjerer. 

Vi håper og tror ØKT ser den positive effekten dette har hatt for trafikkaviklingen, og vi henstiller derfor ØKT til å videreføre bestillingsordningen for bil og gods også i sommertabellen som gjelder fra og med 24 juni! 

I sommerperioden er det svært mange tilfeldige reisende som skal på "øyhopping". Dette vil selvfølgelig ha konsekvenser siden fergen har begrenset kapasitet, både for passasjerer, gods og biler.

Avslutningsvis ønsker Hvaler Arbeiderparti å gi honnør og ros til mannskapet på Torine, som gjør en svært god jobb ut fra de forutsetningene de har fått fra rederiet. 

Det må bli en slutt på at folk kritiserer de som utfører jobben de er satt til. Kritikken får dere rette til ledelsen i rederiet som har ansvaret og kan gjøre noe med dette . Det må bli slutt på å sjikanere og kaste "dritt" på de som faktisk gjør en god jobb. 

Det vil alltid være kapteinen ombord som skal vurdere sikkerheten for passasjerer og mannskap, uavhengig av hva alle "eksperter"måtte mene.

Vennlig hilsen Merete Pedersen og Rolf Strand, Leder Hvaler Arbeiderparti.

Powered by Labrador CMS