Debatt

Stridens kjerne er etterbruken av Åttekanten-området.
Stridens kjerne er etterbruken av Åttekanten-området.

- Manglende styring, åpenhet og respekt for kommunestyrevedtak skader kommunens omdømme

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert
Anne May Sandvik Olsen - ordførerkandidat for Hvaler Høyre.
Anne May Sandvik Olsen - ordførerkandidat for Hvaler Høyre.

Da byggingen av en ny skole på Hvaler ble kostnadsberegnet, ble inntekter fra salg av Åttekanten og Floren en del av beregningsgrunnlaget. Da skolene ble lagt ned juni 2021, var det en forventning til at anleggene skulle legges ut for salg.

Så skjedde ikke.

De rødgrønne hadde bestemt seg for å beholde Åttekanten, men de hadde ingen plan.

I februar 2022 ble det nedsatt et tverrpolitisk Åttekanten-utvalg som skulle ivareta kommunens interesser, og for å se på mulighetene til utnyttelse av anlegg/område. Utvalget ønsket innspill fra innbyggerne i Hvaler på hva etterbruken kunne være.

Utvalget fattet spesielt interesse for innspillene fra en lokal aktør. Firkanten, en privat investorgruppe bestående utelukkende av folk bosatt i Hvaler sendte inn flere forslag til hvordan området kan brukes.

Firkanten tilbød seg å overta eiendommene, under klare forutsetninger for etterbruken skal komme Hvalers innbyggere til gode, og fokus på folkehelse.

Planene innebar treningssenter, padlehall og kafedrift. Finansiering og leietakere var på plass.

Åttekanten-utvalget innstilte på å gå videre med planene til Firkanten. I juni 2022 vedtok kommunestyret at Åttekanten-bygningen skulle beholdes i kommunalt eie, og omgjøres til aktivitetshus og nærmiljøanlegg, og at restområdet med bygningene Firkanten og Paviljongen, som står på festetomt, skulle selges til Firkanten.

Kommunestyrevedtaket ble utsatt for en massiv kritikk. Som følge av kritikken trakk Firkanten seg, og oppfordret til åpenhet, og at anlegget legges ut på det åpne markedet.

I september 2022 vedtok kommunestyret at Åttekanten bygningen fortsatt skal beholdes, men at restområdet med Firkanten og Paviljongen skal selges i det åpne markedet.

Til tross for kommunestyrevedtaket, kommer restområdet med Firkanten og Paviljongen aldri på markedet, fordi posisjonen har ombestemt seg.

En ny aktør har meldt sin interesse, og nå vil Åttekanten-utvalget forhandle med denne aktøren.

De setter altså kommunestyrevedtaket til side, og Åttekanten-utvalget legger frem en ny sak til kommunestyret. På denne måten setter de en effektiv stopper for alle andre som kunne være interessert i å kjøpet området.

Det er besynderlig at den politiske saksbehandlingen er så tilfeldig, at bare fordi det kommer en ny tilfeldig aktør inn døra på rådhuset, så settes kommunestyrevedtak til side.

Vi forvalter verdier på vegne av fellesskapet og er avhengig av innbyggerne har tillitt til at prosessen foregår på riktig måte.

At posisjonen skalter og valter med et kommunestyrevedtak på denne måten er skadelig for tilliten til vårt demokrati. De investorene som var interessert i å kjøpe området får aldri åpent vist sin interesse.

Det er bemerkelsesverdig at posisjonen ikke tar innover seg det klare signalet både fra politikere og innbyggerne i Hvaler, om at området bør selges på det åpne markedet.

Den politiske styringen av etterbruken av Åttekanten etterlater et inntrykk av at prosessen ikke har foregått på riktig måte.

Hvaler Høyre er bekymret for hvilket signal dette sender til de som ønsker å investere i Hvaler, og til innbyggernes tillitt til politiske vedtak.

Samtidig er prosessen på ny forsinket. Aktøren som posisjonen har valgt å samarbeide med trenger mer tid til å avklare hva etterbruken av Åttekanten skal være.

Så langt har løpende kostnader på Åttekanten passert halvannen million kroner av innbyggernes penger. Hvaler Høyre mener fortsatt at området bør selges med føringer for bruken på det åpne markedet.

Hvaler Høyre

Anne May S. Olsen

ordførerkandidat

Powered by Labrador CMS