Valg-23

Arbeiderpartiets Merete Pedersen er forfatter av denne artikkelen.
Arbeiderpartiets Merete Pedersen er forfatter av denne artikkelen.

- FrPs ordførerkandidat er verken ærlig eller redelig - det har hun bevist

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert Sist oppdatert

Ordførerkandidat Cathrine Linnes Frp svarer i Budstikka, torsdag 24. august 2023, på spørsmålet: Hvorfor skal jeg stemme på deg?

Svaret var som følger: "Jeg har en faglig styrke, er effektiv, ryddig, pålitelig, krever orden og har stor arbeidskapasitet".

I Fredrikstad blad 29.august svarer hun dette på spørsmålet:

Hva er de tre viktigste verdiene i livet ditt? "Være positiv til livet, være redelig og kunne glede andre".

Pålitelig og redelig er vel ikke de rette ordene hvis en ser på betydningen av ordene; "pålitelig som man kan stole på, lite på. Å være redelig; ærlighet; rettskaffenhet; oppriktighet."

Ved behandlingen av Reguleringsplanen for Bølingshavn var Cathrine Linnes inhabil, skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken i brev til Hvaler kommune.

Linnes fremmet et forslag som handlet om å flytte bruksgrensen for hennes egen brygge, inn på kommunens eiendom. Som eier av gnr. 22 bnr. 73, med tilhørende bryggeanlegg er hun part i saken.

Derfor måtte saken behandles en gang til , og den ble igjen behandlet i utvalgsmøte 30.08.23.

Dette har ført til store forsinkelser for utviklingen av Bølingshavn.

I andre gangs politiske behandling ba hun om å få vurdert sin habilitet, og fratrådte.

Er man inhabil, skal man ikke delta i verken behandlingen eller avgjørelsen i den konkrete saken.

Merete Pedersen

Er man inhabil, skal man ikke delta i verken behandlingen eller avgjørelsen i den konkrete saken. Poenget med habilitetsreglene er, litt forenklet sagt, at den som har egeninteresse i utfallet av en sak, eller har nære personlige forbindelser med noen som har slike interesser, ikke skal behandle saken.

Det betyr at en heller ikke skal delta i partimøter der saken behandles. Og man skal i alle fall ikke skrive forslag som fremmes for politisk behandling.

Dette er faktisk andre gang det skjer at et forslag skrevet av Cathrine Linnes, fremmes til politisk behandling via andre personer, selv om Linnes er inhabil.

Første gang kom det fra Hvaler Høyre, der word-dokumentet viste at det var Linnes som var forfatter, og da måtte Høyre trekke saken.

Dette var andre gang hun prøvde å få endret vedtaket. Forslaget inneholder bare endringer som vedkommer hennes egen brygge.

Hennes varamann, Nils Bøasæther, fremmet et forslag i seks punkter i utvalgsmøtet 30.08.23, på vegne av seg selv og Hvaler Frp.

I punkt 4 står det: "VA ledninger ligger over våre kjettinger". Hvaler Arbeiderparti spurte Nils Bøasæther om dette betydde at han og Hvaler Frp er eiere, og derved inhabil. På dette svarte Bøasæther nei, de var ikke eiere av bryggeanlegget.

Bøasæther ble senere spurt av undertegnede, som er planutvalgets leder, om det var han som hadde skrevet forslaget fra Frp. Bøasæther svarte at det er skrevet "med påholden penn". Altså han hadde ikke skrevet forslaget. Dette ligger åpent på Hvaler kommune sine hjemmesider, så alle kan lese saksdokumenter og protokoll fra utvalgsmøtet UPB 30.08.23.

Det er vel ikke redelig å pålegge sin varamann å fremme et forslag som har til hensikt å sikre sine egeninteresser, og skaffe seg rettigheter på bekostning av folk flest og beboerne i Bølingshavn?

Kan kommunens velgere stole på en ordførerkandidat fra Frp som gjentatte ganger viser at hun er mest opptatt av seg selv, sine egeninteresser og økonomiske verdier, og ikke skjønner de habilitetsreglene som gjelder folkevalgt politiker?

Vennlig hilsen

Merete Pedersen .- Hvaler Arbeiderparti

Powered by Labrador CMS