Valg-23: Hoteltomten på Sand

Cathrine Linnes, Hvaler FrP, er forfatter av denne artikkelen om hotell på Sand.

- Hvaler FrP stiller strenge krav

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert

Det er viktig at folk er klar over hva tomten på Sand er regulert til. Selv har Linnes eid eiendommen, og i sin tid søkte vi om å få bygge cirka 140 hus for førstegangskjøpere, men kravet fra kommunen var at vi måtte bygge gang-og sykkelvei over Asmaløysundet pgå grunn av skolebarn og gående.

Tomten på Sand er senere regulert til hotell og/eller hytter.

Hvaler FrP har ingen tro på at det blir hotell på Sand, og spesielt ikke da reguleringsbestemmelsene ikke vil tillate et så høyt bygg.

For øvrig, har Hvaler FrP vært klar på sitt standpunkt, at det må tinglyses en heftelse på alle fremtidige hotellprosjekter i Hvaler kommune.

Hvaler kommune har blitt lurt nok hva angår hotellprosjekter som alle har endt som private fritidsboliger.

Vi vil stille samme krav, uansett hvor det skal bygges hotell i Hvaler kommune.

Hvaler FrP stiller krav om at det gis en tinglyst erklæring at hotellprosjekter (bygningsmasse) ikke kan seksjoneres om til private leiligheter/ferieboliger.

Vi kan ikke ta stilling til hva søker ønsker, da Hvaler FrP ikke har fått utlevert noen sakspapirer fra Hvaler kommune annet en det vi har kunnet lese i Fredrikstad Blad.

Det er mange uklarheter som må på banen; inn og utkjørsel fra hovedveien, vann og avløp, har vi nok vann, parkeringsforhold osv.

Både utbygger og innbyggere i kommunen kan ta det helt med ro. Vi kommer til å behandle alle hotellsøknader seriøst, og stille krav. Vi lytter også til folket, og en folkeavstemning er heller ikke uhørt i en slik sak.

Vi kan ikke ha en kultur i Hvaler kommune med hemmelighold og sladdede dokumenter. Hvaler kommune må vise en helt annen åpenhet.

Cathrine Linnes - ordførerkandidat Hvaler FrP

Powered by Labrador CMS