- Kjære ordfører Siri Martinsen!

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert

Jeg tar det for gitt at en ordfører som er valgt av folket etter demokratiske prinsipper har som formål å arbeide for folkets beste når det gjelder levekår og og det miljøet vi lever i. Derfor stiller jeg meg noe undrende til dine uttalelser vedrørende mudring for Borg Havn, hvor du sier at mudringstillatelsen er som "julekvelden ".

"Du er hoppende glad, man må også høre på fagfolk og man vil ha arbeidsplasser".

La meg først si at høyeste organ i Borg Havn er representantskapet med følgende medlemmer i 2022-2024 :

Siri Martinsen, ordfører Fr.stad ( leder )

Sindre Martinsen-Evje, ordfører Sarpsborg

Mona Vauger, ordfører Hvaler.

Først vil jeg spørre deg om hvorfor du har ubetinget tillit til fagfolk?

* Hva da med NAV, som til og med fengslet klienter, og i ettertid måtte innrømme at de som fagetat hadde tatt skammelig feil?

* Hva med statens konsesjonsgiving for vindmøller på Fosen? Les høyesteretts dom om fagfolkenes feiltolkning.

* Hva med fagfolkene i Fredrikstad kommune, som i 2020 fratok AS OMBE Plast på Sellebakk næringseiendommen og regulerte, uten varsel, om samtykke om til boligområde? Fagfolkene i kommunen måtte innrømme sine feil og omgjøre til næringseiendom igjen. Bedriften har 32 ansatte.

* Hva med Fredrikstad Marineservice ved eier Ragnar Karlsen, som fortsatt kjemper mot å miste sitt næringsgrunnlag? Bedriften har ca 8-9 ansatte.

Som du ser, kjære ordfører, stol ikke ubetinget på alle fagfolk i alle sammenhenger. Det kan være skjulte agendaer og økonomiske motiver gjemt i overbevisende forklaringer.

Det du ubetinget kan stole på er ting som er udiskutable, og som kan etterprøves. Så, kjære ordfører: Til din iver etter flere arbeidsplasser, den uttalelsen din der står i grell kontrast når vi ser hvordan din egen kommuneadministrasjon har håndtert Fredrikstad Marineservice og AS OMBE Plast med tilsammen cirka 40 ansatte.

Din innsats her kan neppe kalles "formidabel".

For såvidt - det gjelder Hvaler Kommune og ordfører Mona Vauger sin snuoperasjon vedrørende mudring, så vites ikke om hun fikk en åpenbaring, eller om hun innså hvilket feilgrep hun var iferd med å gjøre.

Uansett var det en modig handling å snu, særlig når vi vet at hun sitter i øverste organ i Borg Havn.

Det kunne være fristende å gjøre et rollebytte i denne mudringssaken:

Hva ville du, kjære ordfører Siri Martinsen, ha sagt og gjort om du var ordfører på Hvaler? Ville du sagt at du var hoppende glad, og at det var som julekvelden å få dumpet enorme mengder forurensede muddermasser på grensen til din og Hvaler Kommune?

Vanlige folk vet nok hva svaret er.

Med vennlig hilsen

Ragnar S. Thorkildsen - Tyrihjellveien. 28, 1639 Gamle Fr.stad

Powered by Labrador CMS