Boligprisene falt kraftig i oktober.

Boligprisene falt med 1,9 prosent i oktober

Boligprisene sank med 1,9 prosent fra september til oktober, viser tall fra Eiendom Norge. De mener renten økes for mye, og at det bør bli lettere å få lån.

Publisert

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.328.496 kroner ved utgangen av oktober.

– Boligprisene fortsetter den svake utviklingen fra september og falt ytterligere med 1,9 prosent i oktober. Prisfallet skyldes i hovedsak at renten er blitt satt kraftig opp gjennom året, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, i en pressemelding.

Eiendom Norge mener renten har blitt hevet for mye.

– Følger Norges Bank rentebanen vil husholdningenes renteutgifter ha om lag doblet seg gjennom 2022. Utviklingen i september og oktober illustrerer hvor rentesensitivt det norske boligmarkedet er, og vi vil anmode Norges Bank om å gå mer forsiktig fram heretter, sier Lauridsen.

Størst fall i Oslo

Korrigert for sesongvariasjoner var det en nedgang i boligprisene på 0,8 prosent.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i oktober hadde Follo med en prisvekst på 0,3 prosent. I motsatt ende ligger Oslo og Hamar med Stange hvor det var en sesongkorrigert nedgang på 1,9 prosent.

Eiendom Norge venter at utviklingen fortsetter i samme retning ut året. Hittil i år har boligprisene steget med 4,7 prosent.

– Det er ikke usannsynlig at boligprisutviklingen i Norge i 2022 vil ende rundt 0 prosent, sier Lauridsen.

Den sterkeste utviklingen hittil i år har Kristiansand med en oppgang på 9,1 prosent, etterfulgt av Stavanger med omegn på 7,8 prosent og Drammen med omegn hvor prisene steg 7,3 prosent.

Svakest utvikling så langt i 2022 har Oslo, med en oppgang på 2,9 prosent.

Vil avskaffe utlånsforskriften

Utviklingen videre mener bransjeorganisasjonen ligger i myndighetenes hender.

Eiendom Norge påpeker at regjeringen snart skal ta flere beslutninger som har betydning for boligkjøpere. Finansdepartementet skal vurdere utlånsforskriften før nyttår, Norges Bank har årets siste rentemøte i midten av desember, og en ny finansavtalelov trer i kraft 1. januar.

I pressemeldingen skriver Eiendom Norge at de mener regjeringen bør avskaffe utlånsforskriften fra nyttår. Her står det blant annet at banker ikke skal gi lån hvis kundens samlede gjeld overstiger fem ganger årsinntekten.

– Å opprettholde streng utlånsregulering på toppen av såpass høy rente er noe som aldri er prøvd tidligere. Det er et eksperiment med boligmarkedet og finansiell stabilitet, sier Lauridsen.

Selger fortsatt raskt

Eiendom Norge mener imidlertid ikke at salgstallene i oktober er bekymringsfulle.

– Sammenlignet med tidligere år går det fortsatt raskt å selge en bolig i alle deler av landet, sier han.

I oktober ble det solgt 7.973 boliger i Norge, noe som er 8,2 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021. Så langt i år er det solgt 81.062 boliger i Norge. Det er 9,3 prosent færre enn i samme periode i fjor.

– Omsetningen i boligmarkedet er nå tilbake på prepandemiske nivåer. Vi venter at totalomsetningen i boligmarkedet i Norge i 2022 vil ende på nivå med 2019. Nå som pandemien er over, kan det konstateres at pandemien utløste ekstra mye flytting i Norge, sier Lauridsen.

Powered by Labrador CMS