Anne May Sandvik Olsen, Hvalers ordførerkandidat, er forfatter av dette innlegget.

- Beklagelig ansvarsfraskrivelse fra ordfører Mona Vauer

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert

Selvskryt skal en lytte til sies det, fordi det kommer fra hjertet. I innleggene til ordføreren i FB 18.04, og representanten Rolf Stand i Hvaler budstikke onsdag 19.04 vil selvskrytet ingen ende ta.

Høyre betviler ikke at både ordføreren og Arbeiderpartiets Rolf Strand har et stort engasjement for å få et godt fergetilbud på plass for de østre øyene, MEN det forandrer ikke det faktum at det er betydelige utfordringer knyttet til den nye Hvaler-ferga.

Da fergesaken ble behandlet i kommunestyret i 2019 var det en forutsetning at Hvalersambandet skulle betjenes av fartøy med lav- eller nullutslipps-teknologi. Forutsetningen for å velge et fartøy med lav- eller nullutslipps-teknologi var at vilkårene for investering i landstrøm var akseptable.

Det skulle inngås en samarbeidsavtale med Hvaler kommune om tilbud og infrastruktur, og det ble lagt til grunn at Hvaler kommune fortsatt skulle ha ansvar for tilrettelegging og vedlikehold av infrastruktur knyttet til kaianlegg og ventefasiliteter.

Dette var i 2019 – mer enn fire år siden.

Hva er gjort i saken siden? Ble ikke forutsetningene fulgt? Hvorfor har ikke problemene kommet til overflaten før ferga gikk i produksjon?

Fergen vi har fått kan ikke legge til kai på Nedgården og Herføl. Kaiplass og ladeproblematikk på Skjærhalden er ikke avklart, og ferga får mest sannsynlig ikke gå til Lauer.

Dette er alvorlig! Det vil medføre økte kostnader, og så langt er det ikke enighet om hvem som skal betale regningen.

Hvaler Høyre mener at ordføreren har en viktig rolle som pådriver for å løse konsekvensene av de utfordringene som har oppstått i kjølvannet av fergetilbudet som vant anbudsprosessen. Det klinger svært dårlig at ordføreren fraskriver seg alt ansvar, og skylder på at andre ikke har gjort jobben sin. Det er lite konstruktivt i situasjonen som har oppstått.

Sist, men ikke minst, fortjener de som er avhengig av fergetilbudet å få informasjon om hvordan kommunen skal arbeide for å løse de utfordringene som har oppstått.

Powered by Labrador CMS