Meninger

Bevar Hvalers urørte natur, mener «Stopp planene på Sand, Hvaler!»
Bevar Hvalers urørte natur, mener «Stopp planene på Sand, Hvaler!»

- Bevar Hvalers uberørte natur!

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

"Oppsynsmannen" på NRK, med sitt fokus på raseringen av natur i Norge, har vært en vekker for mange. 

Omfanget av lokale naturinngrep og utbyggingsprosjekter i norske kommuner og den samlede effekten av dette, kom nok som en overraskelse på svært mange. 

I Norge forsvinner natur tilsvarende en fotballbane pr time pga. alle typer utbyggingsprosjekter! 

Norge har vært pådriver for og signert den internasjonale Naturavtalen. Avtalen innebærer en målsetting om 30% vern av natur i løpet av 30 år, og innebærer også at ødelagt natur skal restaureres.

Regjeringen skal i 2024, iht. innlegg fra Klima- og miljøminister Bjelland Eriksen 15 januar i år, følge opp den globale naturavtalen gjennom en handlingsplan. 

Regjeringen er i følge miljøvernministeren allerede i gang med en rekke tiltak, blant annet med å lansere en kommunesatsing med støtte til å gjennomføre planvask av arealplaner og generelt styrke naturmangfoldet. 

Med dette som bakteppe fremstår hotellprosjektet på Sand helt i utakt med hvordan vi skal og bør forvalte uberørt natur i Norge i dag. 

Hotellprosjektet medfører en massiv nedbygging av natur i et av de få store gjenværende sammenhengende uberørte naturområdene på Hvaler. 

Det er store utbygde områder på Hvaler. Hytter, boligfelt som stadig utvides, store båthotell, sjøbuprosjekter m.m. bidrar samlet sett til dette. 

La oss nå ta vare på den uberørte naturen vi har igjen på Hvaler, og ikke være en bidragsyter til naturkrisen i Norge. 

Vi mener at tiden er overmoden for at aktuelt område på Sand må omreguleres til et LNF-område(landbruks-, natur- og friluftsområde). 

Jørgen Eliassen, Elin Olsen, Axel Charles Dahlgren, Jim K.Olsen, Ole Martin Olsen og Ellen Enger. 

«Stopp planene på Sand, Hvaler!»

Powered by Labrador CMS