Meninger:

- Fredrikstads politiske flertall med H, Ap, FrP og Sp vokter statens pengebinge fremfor miljøet!

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert Sist oppdatert

Det er ingen tvil om at Borg havn trenger mudring. Det er heller ingen tvil om at Borg havn før eller senere kommer til å bli mudret. 

Det eneste spørsmålet er hvor man skal gjøre av alt det giftige mudderet. Skal det tømmes rett ut i fjorden igjen, akkurat på "riktig" side av kommunegrensen mellom Fredrikstad og Hvaler? Eller skal vi benytte anledningen til å få deponert det på land og dermed slå to fluer i en smekk; både få mudret Borg havn og renset opp en av de mest forurensede delene av Oslofjorden?

Politikerne i Fredrikstad har på sjokkerende vis falt ned på at det er greit å tømme mudderet rett ut i fjorden igjen. Hvaler protesterer og har nektet dumping i kommunen, men Fredrikstad løser det ved å tillate dumping akkurat på sin side av kommunegrensen - uten å bry seg om at dette vil føre til spredning over store deler av Hvalers skjærgård. Det er ikke greit!

Alle som har badet innaskjærs i Fredrikstad, Sarpsborg eller Hvaler de siste 20 årene vet godt hvordan vannkvaliteten og bunnforholdene allerede er tragisk dårlige. Alle har sett hvordan mudder og slam sprer seg i vannet bare du vasser ut fra stranden. Alle vet at fisken og livet i denne delen av fjorden allerede er så godt som historie. Og til tross for alt det, så har Fredrikstads folkevalgte sagt ja til å gjøre det enda verre!

Er det virkelig noen som tror at det går an å grave opp 475.000 kubikkmeter forurenset mudder (760.000 tonn masse med høyt innhold av kvikksølv og andre miljøgifter!), og så spyle det ned på sjøbunnen igjen, iblandet 70% vann – uten at det kommer til å spre seg "over alt"?

Avgjørelsen fra det politiske flertallet i Fredrikstad er nesten umulig å forstå; 

  • Hvorfor bryr ikke lokalpolitikerne våre seg om sitt eget nærmiljø? 
  • Hvorfor bryr de seg ikke om Oslofjorden, som alle er enige om er på randen av kollaps og som tusenvis av andre gode krefter gjør alt de kan for å redde? 
  • Hvorfor bryr de seg ikke om sin gode nabo Hvaler kommune, som protesterer så høyt de bare kan? 
  • Hvorfor sier ikke politikerne i Fredrikstad bare nei til sjødeponi?

Hvis det hadde vært fordi Fredrikstad kommune hadde blitt sittende med en enorm regning kunne man ha forstått at dette kanskje var en vanskelig prioritering. Det er det imidlertid ikke. Uansett hvor man gjør av det giftige mudderet fra Borg havn, enten det er helt på kommunegrensen mot Hvaler eller i et landeponi, så er det nemlig staten som skal betale. Det er Nasjonal Transportplan som tar regningen! Et nei koster ikke Fredrikstad noe som helst, annet enn kanskje litt politisk prestisje?

Det er to ting vi alle har lært som barn. Politimester Bastian lærte oss at du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, og Arnulf Øverland lærte oss at du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv. 

Flertallet av lokalpolitikerne i Fredrikstad har tydeligvis glemt begge deler. 

Men det er verre enn som så, ikke bare tåler de den urett som ikke rammer dem selv, de tillater den! Og det er det som er det mest uforståelige i denne saken - alt de trenger å gjøre er å si nei, og det kommer ikke til å ha noen negativ virkning på verken kommuneøkonomien eller skattebetalerne i Fredrikstad. Ingen forsinkelse, skipene vil komme frem, jobbene er trygge, mudderet havner trygt på land.

Et enkelt nei så slipper innbyggerne i Fredrikstad å være med på å dumpe 760 000 tonn forurenset mudder i skjærgården hvor de selv bader, fisker og koser seg. Et enkelt nei, så slipper innbyggerne i Fredrikstad å være med på å overkjøre sine naboer og venner på Hvaler. Et enkelt nei så får innbyggerne i Fredrikstad i stedet være med på det som kan være et av de største enkeltstående grepet for å redde Oslofjorden fra kollaps. Dette må jo være bedre enn å bli medskyldige i at alt det vonde blir verre?

Dumpingen kan og vil få katastrofale konsekvenser for miljøet. Kvikksølv sprer seg og akkumulerer seg i næringskjeden og utgjør en fare for både mennesker og dyr. Deponering og spredningen av mudderet vil også ødelegge viktige gyteområder for torsk, i tillegg til bunnfaunaen i store områder. Og hvis noen tror det blir hyggelig å ligge på et svaberg, svømme eller trekke teiner i dette området de neste tiårene, så er det bare å tro om igjen.

Hold fast på det eneste og riktige alternativet til giftdumpingen på Svaleskjæra rett nord for Kirkøy! Det er å si nei til sjødeponiet, da må muddermassene deponeres på land.

Godkjente deponier, Borge Pukkverk og Frevars anlegg på Øra, har kapasitet til å ta imot mudderet. Nyere rapporter, inkludert en fra NGI, konkluderer med at landdeponi til og med kan være er et rimeligere alternativ sammenlignet med sjødeponering.

Det er uakseptabelt at Fredrikstads politiske flertall setter statlige penger foran lokalmiljøet, Oslofjorden og velferden til både egne innbyggerne og alle som bor eller har hytte på Hvaler. H, Ap, FrP, Sp: Gjør som Hvaler, steng havområdet, ta ansvar for nåværende og fremtidige generasjoner, få giftmudderet trygt på land.

Det er ingen annen løsning - gjør det nå!

Med hilsen

Redd Hvalerskjærgården v/ Per Arnold Wiig, Morten Sandberg, og Øystein Alme

Powered by Labrador CMS