Valg-23

Utsikt mot hotellet fra Kvislervarden. Redusert prosjekt uthevet. Basert på ill fra Griff arkitektur as og Swecos KU-rapport s 74

«Følg pengene» !

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert

I et innlegg i Fredriksstad Blad den 7. september forsøker Kenneth Haraldsen å legge fram fakta og egne tolkninger om hotellplanene på Sand.

Fremstillingen er i stor grad farget av Haraldsens private, økonomiske interesser i saken.

Som de fleste vet har Haraldsen, som eier av Sand Marina, økonomiske interesser i at det realiseres et hotell på Sand.

Et kjapt søk på Proff.no viser at Haraldsen er kontaktperson for Sand Terrasse as, dvs firmaet som er utbygger av hotellprosjektet.

Haraldsen påstår at han bare vil det beste for Hvalersamfunnet ved å aktivt gå inn for høyhushotellet. Men når han klager på ordfører Mona Vauger og på den dårlige behandlingen utbyggeren har fått, så kan man spørre seg om han har Hvalers ve og vel for øyet, eller om han i hovedsak har sine egne og Sand Terrasses økonomiske interesser fremst i tankene.

Mona Vauger får gjennomgå for at hun i en tidlig fase var positiv til hotellplanene på Sand. De fleste, også Mona, mener sikkert at Hvaler trenger et hotell, men det er legitimt å si nei, også for en ordfører, når utbygger presenterer et 50 meter høyt tårn.

For oss som har fulgt denne saken over mange år er det åpenbart at hun i lang tid har signalisert at høyden er et problem og at planene blant annet ikke er forenlig med kommuneplanenes bestemmelser hva gjelder høyde, landskapstilpasning og estetikk.

Den uavhengige konsekvensutredningen fra Sweco viser også at hotellet vil påføre Hvaler store negative konsekvenser blant annet med hensyn til landskap, kulturmiljø og friluftsliv.

Er det et tegn på desperasjon når Haraldsen med sitt avisinnlegg forsøker å diskreditere Hvalers populære ordfører?

Dette skal han ikke få lov å lykkes med!

Tre av fire innbyggere på Hvaler sier NEI til hotellplanene på Sand. Mona Vaugers holdning til planene er i takt og samsvar med folkemeningen på Hvaler.

Godt valg

Axel Dahlgren, Jim Olsen, Jørgen Eliassen, Ellen Enger

Powered by Labrador CMS