Bolig

Tror på bedre tider i 2023

Omstendighetene tilsier en relativt rask normalisering av boligmarkedet i 2023, mener Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF). Forklaringen er reallønnsoppgang.

Publisert

– De kommende årene vil normalrenten være høyere, men fortsatt moderat. Og over tid vil noe av rentebelastningen reduseres fordi kjøpekraften styrkes av reallønnsoppgang, heter det i forbundets analyse.

I analysen forutsettes det at Norges Bank får kontroll på inflasjonen i 2023.

– Det ligger i kortene at arbeidsledigheten vil stige i 2023, og det vil mest sannsynlig senke rentebanen. Paradoksalt nok kan det løfte boligmarkedet, som fungerer motsyklisk, skriver NEF.

Forbundet sammenligner dagens situasjon med situasjonen under oljekrisen i 2015–16. Da falt renta, ledigheten steg, og det var lite nye boliger på markedet. Boligprisene steg da med nesten 25 prosent i Oslo.

Kilde: NTB


Powered by Labrador CMS