Valg-23

Bente F. Ludsvigsen er forfatter av denne artikkelen.
Bente F. Ludsvigsen er forfatter av denne artikkelen.

Mindre forskjeller i rikdom og makt – er det nødvendig og viktig i idylliske Hvaler kommune?

Dette er en kronikk fra Bente F. Ludvigsen, Hvaler SV. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Mindre forskjeller i rikdom og makt i vårt kjære Hvaler er viktig av flere grunner. Det vil bidra til økt sosial stabilitet og samhørighet blant oss øyboere, redusere spenninger og konflikter mellom oss, samt skape et mer rettferdig samfunn der vi alle har tilgang til muligheter og ressurser.

Økt trygghet og mer til de som trenger det vil føre til bedre helse, utdanning og levestandard for hele lokalsamfunnet. Det handler i bunn og grunn om at vi trenger å ha tillit til hverandre. Tillit til at alle, uansett bakgrunn, familie, rikdom, eiendommer, maktposisjoner og mangel på sådant er enige om èn viktig ting: Vi vil det beste for hverandre og Hvalersamfunnet!

Vi meler ikke vår egen kake! Nå og for framtiden.

Høyresiden, både nasjonalt og lokalt, mener at det er bra når noen får det bedre dersom ingen får det verre. Det betyr på godt norsk at det er bra for et lokalsamfunn at noen, eller mange, i nabolaget får det bedre så lenge ingen får det dårligere.

Klart sagt: Det er helt fint om det blir flere og enda større forskjeller! For noe sprøyt!

Forskjeller i makt og rikdom bidrar til økt mistillit, avmakt og mangel på framtidstro.

Er det noe vårt fantastiske lokalmiljø og lokalsamfunn på idylliske Hvaler trenger, er det virkelig framtidstro. Troen på at vi kan bygge det lokalsamfunnet og lokaldemokratiet vi trenger for å sikre en bærekraftig og attraktiv kommune for framtiden. Med mennesker som vil etablere seg her, investere her, både i fritid, frivillighet og næring året rundt.

Vi trenger mennesker som skal leve her, barn som skal vokse opp her, flytte tilbake hit etter studier, se mulighetene her. Det er hva vi trenger!

Gjennom tilflytting av mennesker i arbeidsfør alder, og gjerne med barn, øker kommunen sin inntekt. Det skaper muligheter for hele samfunnet på øyene våre.

Gamle mennesker med høy formue ønsker høyresiden spesielt velkommen. De er selvsagt velkomne, men de er ikke svaret på en bærekraftig framtid for lokalsamfunnet. Det er det unge og voksne mennesker med lyst til å etablere seg, bidra og skape sine liv her, som er.

Derfor er det også viktig at vi sammen gjør det vi kan for å gi gode kommunale tjenester, samtidig som vi prioriterer å holde de offentlige avgiftene nede.

Et bunnfradrag på eiendomsskatten vil være et mulig alternativ for å hindre for store utgifter for de som har små eller ikke så verdifulle eiendommer.

Flere unge og barnefamilier håper vi vil bli tiltrukket av Hvaler på grunn av den vakre naturen, fredelige omgivelser og mulighetene for en aktiv livsstil som inkluderer sjøliv, friluftsliv og kystnære aktiviteter.

Det rolige miljøet kan også appellere til de som ønsker å oppdra barna sine i nærhet til naturen. Hvaler SV vil derfor støtte opprettelse av boliger som er rimelige og mulige for denne gruppen å skaffe seg her.

Gjennom samarbeid med Husbanken, og gjennom å gi Startlån til nye boliger, håper vi å få til en befolkningsvekst som gir oss en bærekraftig framtid.

Området ved gamle Floren skole er ett område som egner seg godt til slike boliger. Samarbeid med private for å få til "leie til eie"-boliger er vi heller ikke fremmede for.

Reduserte forskjeller i rikdom og makt vil bidra til et mer inkluderende samfunn som tiltrekker seg familier på jakt etter en rettferdig og balansert livsstil. Derfor må vi sikre en omfordeling som er slik at de som har mest må bidra mer, slik at de som har minst kan får mer.

Vi har allerede gode barnehager med ledig kapasitet, og en flott skole med et fantastisk pedagogisk og sosialt tilbud til barna som vi kan bygge videre på.

De siste årene har Norge blitt sånn at de som har mest penger får mer, og de som har minst penger får relativt sett mindre. Denne utviklingen har vi også hatt på Hvaler. Forskjellene øker. De som har mest får mer og mer av den totale kaken, og de som har minst får mindre og mindre. SV mener fellesskapets penger skal gå til goder til alle, ikke bare til de som har mest fra før.

Antallet husholdninger på Hvaler som må få hjelp gjennom gratis matforsyninger øker og øker. Du som sitter der og har mer enn nok mat på bordet: Kan du ikke dele mer? Vil du heller beholde mer av dine egne penger slik at du kan kjøpe mer av det du vil ha til deg selv og dine? Og vil du helst bestemme selv hvem av dine naboer som er verdige din donasjon?

Beklager om jeg blir litt tabloid her, men dette berører meg faktisk veldig!

Vårt lille øysamfunn er skjørt. Vi er ikke mange. Vi er få i den store sammenhengen. Derfor må vi sikre vår framtid sammen. Om vi vil beholde den idyllen og den flotte kommunen vår for framtiden og for kommende generasjoner.

Gjennom å ivareta hverandre, gi alle gode muligheter til å bidra og være nyttige, så vil vi også kunne ta vare på den fantastiske naturen vår, kysten vår, Oslofjorden og næringene som er avhengig av den, og bygge vår felles framtid her på Hvaler sammen.

Det er ikke de med makt og rikdom som trenger mest. Det er de som har minst som gjør det. De på sosialstønad, uføretrygd, minstepensjon, arbeidsavklaringspenger, og de i deltidsstillinger og lavtlønnsyrker.

Hele lokalsamfunnet vårt trenger en god omfordeling. Ingen skal robbes eller miste all sin rikdom. Selvsagt ikke. Men, vi må dele. For tillitens skyld. For verdighetens skyld. For medmenneskelighetens skyld. For framtidens skyld. For naturens skyld. For oss alle!

Derfor vil jeg sloss for de svakeste i samfunnet og for ivaretakelse av naturen og miljøet for kommende generasjoner. Mindre forskjeller er helt grunnleggende for et tillitsfullt, bærekraftig og framtidsrettet lokalsamfunn på Hvaler.

Er du enig? Bruk stemmeretten din og stem Hvaler SV.

Godt valg!

Skrevet av: Bente F. Ludvigsen, Vesterøy, Hvaler

3. kandidat Hvaler SV 8. kandidat Østfold SV

Powered by Labrador CMS