Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Viktig at bedriftsskatten holdes på 22 prosent

Bedriftsskatten skal holdes på 22 prosent, og det er viktig at kraftbransjen og havbruksselskapene betaler mer i skatt, sier finansministeren.

Publisert

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er i disse dager på regjeringens budsjettkonferanse for å planlegge det neste statsbudsjettet.

– Vi mener det er viktig at bedriftsbeskatning holdes stabilt på 22 prosent. Vi ser det er rekordhøy sysselsetting i mange norske bedrifter. Men det er krevende tider også for bedriftene med den prisøkningen som har vært, og da ønsker vi at det brede lag skal ha stabilitet og trygghet, sier Vedum til Politisk kvarter på NRK.

Ukraina-krigen og strømkrisen er flere av elementene som regjeringen har varslet vil prege budsjettet.

– Vi mener det er riktig at kraftbransjen skal betale mer. Vi mener det er riktig at de som tjener mye på havbruk og de største selskapene der, skal bidra med mer fordi der er det mer overskudd, sier Vedum.

Vedum har varslet at regjeringen kommer til å trappe opp pengebruken på forsvar, beredskap og sikkerhet. Regjeringen møtes til budsjettkonferanse to ganger i året. Først i mars, da grunnlaget for arbeidet med neste års statsbudsjett blir lagt. Deretter i august.

Powered by Labrador CMS