Kartet viser hvor det ikke lenger er lov til å ferdes langs kyststien på Asmaløy.

Kyststien på Asmaløy er lagt om - vil verne fuglelivet

Vikerkilen og Skipstadkilen er svært viktige våtmarksområder for fugl som overvintrer, og som er her på trekk vår og høst. Derfor er nå kyststien i dette området lagt om.

Publisert

Kyststien fra Vikerhavn til Brattestø er en av de mest populære i nasjonalparken. Denne går på Gamle Vikervei mot Skipstadkilen. 

Én avstikker går nærmere Vikerkilen, og Hvaler kommune melder at det er denne avstikkeren som nå er fjernet som kyststi - rett og slett av hensyn til fuglelivet. Stimerkingen ble fjernet før påske. 

Kommunen melder at du fortsatt kan benytte deg at kyststien via Gamle Vikervei, med en avstikker mot Landfasten.

Vikerkilen og Skipstadkilen er svært viktige våtmarksområder for fugl som overvintrer, og som er i området på trekk vår og høst. Kommunen opplyser at det er observert 111 fuglearter i området rundt kilene.

I dette området hekker vade- og andefugler, terne- og måkefugler og spurvefugler. Det opplyses at de fleste er bakkehekkende, og at de derfor er svært sårbare når de blir negativt påvirket av ferdsel.

Vi har fått mer kunnskap om hvordan vår ferdsel kan medføre forstyrrelser for både hekkende og fødesøkende vade-, måke- og andefugler. Etter råd fra Norsk Institutt for Naturforskning er også ferdsel til vanns ute på Skipstadkilen og Vikerkilen i hekketiden frarådet.

På generelt grunnlag anbefales det at hunder holdes i bånd gjennom hele året i hele kyststiområdet på Asmaløy, melder Hvaler kommune.

Powered by Labrador CMS