Ordfører Mona Vauger har skrudd av varmen på eget kontor, og skifter ut dressjakke med ullgenser, Nå skal Hvaler kommune senke temperaturen i nesten alle kommunale bygg.

Vil redusere strømforbruket - senker temperaturen i kommunale bygg

Hvaler kommune velger å senke temperaturen til 19 grader i nesten alle kommunale bygg. Det gjøres som et klimatiltak, og for å bruke minst mulig strøm.

Publisert

- Dette er lavterskeltiltak vi kan gjøre raskt. Derfor har vi allerede senket varmen på mange områder. Det styres strengt med tanke på å ha litt lavere temperaturer i våre bygg, der det er mulig, sier Mona Vauger, ordfører i Hvaler kommune.

Hun presiserer at eldre og syke vil bli skjermet fra tiltaket.

- Vi skjermer selvsagt eldre og syke. Nå gjør vi grep for å spare strøm her på Hvaler, sier Vauger.

Hun påpeker at politikerne, i arbeidet med kommunedelplanen, vil legge inn krav om at alle fremtidige boliger på Hvaler skal ha solcellepanel på taket, eller andre energiproduserende innretninger.

- Dette ønsker vi å få inn i bestemmelsene, sier ordføreren.

Selv har hun skrudd av varmen på eget kontor.

- Og så har jeg tatt på meg ullgenseren på jobb, sier hun.

Vauger opplyser at Enhet Eiendom sin driftsavdeling, fra og med førstkommende mandag vil starte jobben med justere innetemperaturene ned mot 19 grader.

- Unntakene er sykehjemmets pasientrom og spesialrom, som av helsemessige årsaker vil trenge høyere temperaturer, sier Vauger.

Hun opplyser at det henstilles videre til at alle bidrar til dugnaden for å få ned strømforbruket og kostnadene dette medfører.

- I prosessen vil det sikkert dukke opp gode og faglige argumenter for at temperatursenking ikke vil være forsvarlig på enkeltromnivåer. Slike tilfeller må nødvendigvis vurderes nøye, og hensynstas gjennom hele denne prosessen, sier Mona Vauger.

Dette er tiltakene som skal innføres:

  • Innetemperaturen i kommunale formålsbygg senkes ned mot 19 grader, som er arbeidstilsynets nedre grense.
  • Unntakene er sykehjemmets pasientrom og spesialrom som av helsemessige årsaker trenger høyere temperatur.
  • Barnehager senkes ned mot på 20 grader.
  • Det vil også bli vurdert om noen arealer som for eksempel idrettshall kan ha lavere temperatur enn dette.
  • Hvaler kommune kjøper inn en kasse med termometer slik at hver enkelt ansatt kan følge med på temperaturen i sine respektive soner.
  • Slukking av lys er en viktig symbolhandling, der hver enkelt enhet må ta ansvar for at alle rom og korridorer er slukket etter endt arbeidsdag.
  • Utelys og gatelys er ofte automatisk styrt. Dette vurderes av driftspersonell. Gatelys skal ikke slukkes før det er gjort gjenstand for politisk behandling.
  • De ansatte henstilles om å ruste seg for et par grader lavere innetemperatur og kle seg der etter.
  • Videre henstilles alle om å følge med i sitt nærmiljø, og være med på dugnaden. I den sammenheng vil kommunen fremheve barnehagene som i de siste årene har senket sitt strømforbruk.


Powered by Labrador CMS