Meninger:

Tegning av hotell på Sand

Trenger vi hotell på Hvaler? 

Dette er en kronikk fra Hvaler Høyre. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert

Trenger vi et hotelel på Hvaler? Dette er det flere som lurer på, etter en lang debatt i diverse medier, og hvor meningene er veldig ulike med til dels steile fronter.

Men svaret på spørsmålet er egentlig JA! 

Så langt tror vi de fleste Hvaler-beboere er enig. 

Hvorfor trenger vi hotell? Jo det er for å skape arbeidsplasser, innflyttere av yngre folk og fortrinnsvis barnefamilier. 

Dette vil igjen føre til flere barn i barnehage og skole, og i den grad disse menneskene bor i Hvaler kommune vil det gi flere skatteinntekter til en slunken kommunekasse. 

Så vil jo dette være helt i tråd med Hvalers satsing på turisme og en visjon om "Hvaler hele året". Vi bør prøve å skape mer virksomhet utenom sommersesongen. Alt dette tror jeg også veldig mange er enig i, selv om noen ikke tror på en stor positiv effekt av et hotell. 

Men generelt sett vil det alltid være slik at større bedriftsetableringer vil være positivt for et samfunn. Hva er så problemet? Jo, det er i hovedsak følgende:

1. Hvor skal hotellet ligge?

2. Hvordan skal det se ut?

3. Hvor stort skal det være?

Svaret på disse tre spørsmålene er så ulike at det mest sannsynlige scenariet nå er at det ikke blir noe hotell. Det er ikke noe poeng i å legge til rette for noe som ikke lar seg gjennomføre, enten ved at investorer ikke finnes, eller at kommunen pålegger så strenge restriksjoner at potensielle utbyggere trekker seg.

Pr i dag er det to, eller muligens tre alternative plasseringer. Det er Skjærhalden (den gamle trelasttomta), Sand på Spjærøy og muligens Stokken. Det kan jo tenkes andre alternativer, men disse ligger i så fall mange år fram i tid. Kommuneplaner og arealplaner tar lang tid å vedta. Også reguleringsplaner tar tid.

Bransjefolk sier at skal et hotell fungere vinterstid, må det være av en viss størrelse. F.eks. minst 150 rom, konferansesal, restaurant og muligens SPA-anlegg.

Et slikt hotell på Skjærhalden kan muligens bygges, men pr i dag virker dette usikkert fordi:

Er tomta stor nok, og hva med bil- og busstrafikken gjennom Skjærhalden sentrum som er problematisk også i dag? 

Planer er ikke klare, men det politiske flertallet har sagt seg villig til å hastegjennomføre godkjenning av plan. Men ingen har sett noen slik plan enda, og det er usikkerhet rundt den aktuelle utbygger.

Hva så med Stokken? Det har vært noen tilløp til planer der også, men ingen står i kø der, og det ville nok ikke blitt noe stort anlegg.

Så står en igjen med Sand. Hva er status der? 

Området er i kommuneplanen avsatt til nettopp hotell. Det er nær hovedveien, og få naboer blir sjenert. Utbygger må ha mange rom for at en skal ta risikoen ved å bygge et hotell med økonomisk bærekraft. 

I stedet for å båndlegge store arealer, har en valgt å gå i høyden. Høyden vil også gjøre hotellet attraktivt, slik at det også bidrar til et bærekraftig prosjekt. Men akkurat dette er muligens så langt unna det mange Hvaler-boerne kan tåle, at det politiske flertallet sannsynligvis kommer til å sette foten ned.

Kort oppsummert: Høyden og estetikken trumfer alle de positive ringvirkningene som nevnt i begynnelsen av dette innlegget. Forstå det den som kan.

Hvaler Høyre

Anne May S. Olsen og Ottar Johansen

Powered by Labrador CMS