13 døde på veiene i mai

Så langt i år har 40 personer mistet livet i på norske veier. Det er fire flere enn til samme tid i fjor. I mai mistet 13 personer livet i trafikken.

Publisert

Blant de døde i mai var ti menn og tre kvinner. Tre av dødsulykkene var MC-ulykker, og i seks ulykker var tunge kjøretøyer involvert. Seks døde som følge av utforkjøring, mens fire mistet livet i møte med et annet kjøretøy.

For året under ett er kjønnsfordelingen 33 menn og sju kvinner. Seks av disse var fotgjengere, fem døde på MC og 23 omkom i personbil. Det viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

En tendens er at like mange unge dør nå som for ti år siden

– Etter flere år med nedgang i antall unge mennesker som dør på veiene, ser vi i år en økning. Vi må ti år tilbake for å finne høyere tall for gruppen 16 til 24 år, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

– Det oppleves spesielt meningsløst når unge mennesker, med livet foran seg, dør i trafikken, sier hun.

I innlandet har ni personer mistet livet i trafikkulykker så langt i år. Det er seks flere enn i fjor, som gjør dette til den verste starten på et trafikksikkerhetsår i fylket på mer enn ti år. Åtte av disse ni ulykkene var møteulykker.

– Innlandet er et stort fylke i areal med mye gjennomfartstrafikk. Det har vært kraftige møteulykker, og i to av ulykkene omkom flere personer, sier Christoffer Solstad Steen, pressesjef i Trygg Trafikk.

Rogaland har så langt i år sju trafikkdøde, der fem var utforkjøringsulykker.

Oslo, Vestfold og Telemark har så langt ingen døde i trafikken i år.

Powered by Labrador CMS