Sjøforsvaret anbefaler at Norge skrote fregattene av Nansen-klassen og bygge seks nye havgående fregatter.
Sjøforsvaret anbefaler at Norge skrote fregattene av Nansen-klassen og bygge seks nye havgående fregatter.

Sjøforsvaret anbefaler å skrote fregattene og bygge seks nye

Sjøforsvaret anbefaler at Norge anskaffer seks nye havgående fregatter, pluss 24 mindre fartøye, ifølge en skisse til ny fartøystruktur for marinen VG har sett.

Publisert

Som en del av arbeidet med ny langtidsplan for hele Forsvaret, skal forsvarssjefens ledergruppe skal gi regjeringen et fagmilitært råd innen utgangen av mai.

VG skriver at de kjenner innholdet i skissen til ny fartøystruktur for marinen og at det der kommer fram at Sjøforsvaret mener det ikke er hensiktsmessig å oppgradere de fire gjenværende fregattene av Nansen-klassen.

Sjefen for Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen, sier det de siste årene er brukt store ressurser på vedlikehold og reservedeler, og at det å resette dem i en fullverdig oppgradering, blir så dyrt at man allerede nå må tenke på når de skal byttes ut.

Avisen skriver at det i den interne vurderinger heter at seks nye havgående fregatter vil gi Sjøforsvaret evne til å seile ett fartøy i nord, ett i sør og i tillegg ha en fregatt i en internasjonal operasjon samtidig. Det beskrives også en ønsket plan med 24 nye og mindre fartøyer til bruk nærmere kysten.

Kontreadmiral Andersen sier Forsvaret trenger en ny generasjon mindre fartøyer til ulike oppgaver.

Han ønsker ikke uttale seg om detaljene i skissen, men sier at dette er innspill i en pågående prosess og at de ikke har landet på noen konklusjon.

Powered by Labrador CMS