Fregatten KNM Thor Heyerdahl fikk trøbbel da de skulle legge til kai ved Marinens hovedbase Haakonsvern i august i fjor. Bildet er fra 2019.

Havarikommisjonen etter ny fregatthendelse: Sjøforsvaret har ikke lært av feilene fra Helge Ingstad

Sjøforsvaret har ikke lært fra feilene som ble begått da KNM Helge Ingstad kolliderte i 2018, mener Havarikommisjonen etter nok en hendelse med en fregatt.

Publisert

Fregatten KNM Thor Heyerdahl fikk tauverk inn i en baugpropell da de skulle legge til kai ved Haakonsvern 6. august i fjor, og en rekke hendelser førte til at fregatten mistet både fremdrift og strømforsyning.

Statens havarikommisjon har undersøkt hendelsen og mener det er flere likhetstrekk med da KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet TS Sola i november 2018. Sjøforsvaret har ikke fulgt godt nok opp feilene som ble begått den gang, slår Havarikommisjonen fast.

De henvender seg derfor også til Forsvarsdepartementet og ber dem følge opp rådene i den nye rapporten.

Fanger ikke opp feil

Havarikommisjonen peker på flere feil da KNM Thor Heyerdahl fikk problemer. Bemanningen var ikke god nok, og det var ikke god nok kunnskap om feil og avvik ved fregatten.

Systemene som skulle gi oversikt over fartøyenes tekniske tilstand, var ikke gode nok og ga ikke et totalbilde av tilstanden.

– Det var den enkelte skipssjef sitt ansvar å beslutte om fartøyet var trygt å seile, uten at det i praksis var mulig for skipssjefen å få en fullstendig oversikt over tilstanden på fartøyet, skriver kommisjonen.

Slik forsvarssektoren i dag er organisert, er det rett og slett ikke mulig å avdekke systemiske sikkerhetsproblemer ved fartøyene, mener Havarikommisjonen.

– Flere feiltilstander og avvik hadde direkte påvirkning på hendelsesforløpet, slår de fast.

Kunne blitt alvorlig

– Dette kunne potensielt blitt veldig alvorlig, sier direktør William J. Bertheussen i Havarikommisjonen til NRK.

Både på KNM Thor Heyerdahl og Helge Ingstad var bemanningen for dårlig.

– Det må være nok personell med riktig kompetanse for å håndtere disse store, komplekse systemene, sier Bertheussen.

Bemanningen kunne fungert fint i en normal driftsoperasjon, men var ikke var tilstrekkelig da KNM Thor Heyerdahl fikk trøbbel, ifølge rapporten.

Ledere som skulle danne seg et riktig bilde av situasjonen og kommandere, måtte i stedet gjøre oppgaver selv. Dette gjorde at det manglet personell med tydelig oversikt over situasjonen.

Ber om uavhengig tilsyn

Det er nødvendig å få på plass et uavhengig tilsyn, understreker Havarikommisjonen.

Både denne og tidligere undersøkelser har vist at tilsynsordningen for Sjøforsvaret er mangelfull. Havarikommisjonen mener det kan ha påvirket sikker drift i sjømilitær virksomhet.

Også tidligere har kommisjonen påpekt behovet for et uavhengig tilsyn overfor Forsvarsdepartementet.

– Siden Forsvarsdepartementet ikke har gitt tilbakemelding på tidligere gitte sikkerhetstilrådinger, forsterkes budskapet med å gjenta en allerede gitt sikkerhetstilråding, skriver kommisjonen.

Powered by Labrador CMS