Ordfører Mona Vauger kommer med en skapr oppfordring til Kystverket om å respektere HValer kommunesture sitt vedtak om midlertidig stopp av sjødeponering.
Ordfører Mona Vauger kommer med en skapr oppfordring til Kystverket om å respektere HValer kommunesture sitt vedtak om midlertidig stopp av sjødeponering.

Leserinnlegg fra ordfører Mona Vauger:

Ordføreren: Ber Kystverket stoppe prøvedeponeringen

Ordfører Mona Vauger kommer her med en klar oppfordring til Kystverket om å stoppe planlagt prøvedeponering av mudder rett ved kommunegrensen til Hvaler.

Publisert

Hvaler kommune ber Kystverket stoppe den planlagte prøvedeponeringen for å finne løsninger på metoder som i fremtiden kan visise seg ikke å være relevante, da Hvaler kommune nå setter i gang et reguleringsarbeid med sikte på å ta tidligere regulerte sjødeponier ut av gjeldende planer.

Hvaler kommune anmoder også om at det under prøvemudring brukes BAT (best available technologi),.

Hvaler mener det er svært uheldig å gjennomføre en "øvelse" som innebærer dumping av mudder i sjø, selv om dette skal gjøres tett utenfor Hvalers kommunegrense i Fredrikstad kommune.

Fredrikstad kommunes arealer for deponier på Svaleskjær og liten del av Møkkalasset, kan uansett ikke ta imot de mengder hovedprosjektet skal deponere.

Det kan se ut som Kystverket ikke har lest Hvaler kommunes vedtak. Det er svært uheldig at Kystverket vil dumpe muddermasser, tett inntil et område hvor Hvaler kommunestyre har besluttet å nedlegge et midlertidig forbud mot sjødeponering.

Hvaler kommune vil ta ut Møkkalasset og Svaleskjær i en omregulering, og det vil da ikke kunne dumpes mudder som forutsatt i planen. Da vil det ikke være hensiktsmessig å prøvedeponere for å finne løsninger på metoder som ikke er relevante.

Hvaler kommune anmoder også om å søke og bruke BAT. Det betyr at det skal brukes den teknologien som er kjent, og gir minst belastninger på det ytre miljøet.

Hvaler kommunestyre fattet følgende vedtak 3. november 2022:

"Med hjemme i Plan og bygningsloven paragraf 13-1, nedlegges midlertidig forbud mot tiltak innenfor områder omfattet av reguleringsplaner for innseiling til Borg havn, ytre del, med utdypningsområder og deponiområder ved Møkkalasset og Svaleskjær i Hvaler kommune, vedtatt 4/9 2014.

Er planspørsmålet ikke endelig avgjort senest fire år etter at forbudet er nedlagt, faller forbudet bort jmfr Plan og bygningsloven paragraf 13-2 . "

Powered by Labrador CMS