SSB: Styringsrenta opp til 2,5 prosent i 2023

Statistisk sentralbyrå varsler flere raske renteøkninger fra Norges Bank, og videre til 2,5 prosent neste år, for å dempe inflasjon og oppheting av økonomien.

Publisert Sist oppdatert

Norge er på vei inn i en høykonjunktur samtidig som inflasjonen stiger kraftig. Dette tilsier økte renter og moderat vekst på sikt, varsler Statistisk sentralbyrå.

Norsk økonomi har hentet seg inn etter pandemien, og arbeidsledigheten er rekordlav, skriver SSB i sin rapport om konjunkturtendensene fredag. Samtidig stiger inflasjonen kraftig og anslås nå til 4,7 prosent for året som helhet.

Dette er 1,4 prosentpoeng mer enn prognosene SSB publiserte i mars.

– Vi er på vei inn i en høykonjunktur. Samtidig har vi rekordhøy inflasjon, som taler for at styringsrenta skal heves relativt raskt framover, sier forsker Thomas von Brasch i SSB.

Han anslår at Norges Bank vil heve styringsrenta med 0,5 prosent i juni og ytterligere 0,25 prosent i september og desember.

Også internasjonalt viser SSB til at det er utsikter til at en til nå sterk vekst vil avta som følge av høy inflasjon og påfølgende høyere renter. Det vil igjen påvirke norsk økonomi og SSB forventer at høykonjunkturen raskt vil avta og at det vil bli mer moderat prisstigning på lengre sikt. Da vil også rentenivået ha kommet opp på et mer normalt nivå enn den har ligget på de siste årene.

– Vi anslår at styringsrenta kommer opp på 2,5 prosent i 2023, for så å holdes uendret. Med dette bildet vil en vanlig boliglånsrente stige fra rundt 2 prosent i 2021 til rundt 4 prosent i 2025, sier von Brasch.

Powered by Labrador CMS