Pegasus Helicopter svarer:

- Prøver å ta hensyn

Publisert

Det er flere operatører som leverer tjenester i skjærgården med helikopter, men Pegasus Helicopter er trolig den største i det nevnte området.

Vi som leverer disse tjenestene har forståelse for at det kan virke støyende når dette pågår, selv om vi så langt det lar seg gjør forsøker å ta hensyn.

Vi bestreber alltid å finne traseer som skaper minst mulig utfordring med tanke på støy og som ivaretar flysikkerheten.

Når det gjelder skremsel av dyrelivet, er dette noe vi tar på dypeste alvor. Det er viktig å påpeke at alle operasjoner av nevnte art, er søkt og godkjent av myndighetene.

Når det gjelder innspillet om at man kan benytte andre alternativer, er nok ikke dette så enkelt som det fremstilles. Det er mye hytter i skjærgården, og veldig mange av disse ligger slik til at det eneste reelle alternativet er helikopter. Det gjelder både med tanke på effektivitet og lønnsomhet, da vi klarer å frakte store mengder på relativt kort tid.

For å skjerme beboere og turister i den travleste måneden, benyttes det ikke helikopter i skjærgården i juli. I tillegg er det relativt lite flyving som gjennomføres i helgene.

På vegne av Pegasus Helicopter, og for så vidt andre operatører som leverer helikoptertjenester i skjærgården, beklager vi at det kan oppleves ubehagelig og støyete. Men for de aller fleste og for de vi leverer tjenester til – er de veldig glad for at denne tjenesten finnes.

Mange hytter ville verken vært mulig å realisere eller renovere om de ikke kunne benytte disse tjenestene.

Pegasus Helicopter

Powered by Labrador CMS