Kart over dumpingområdet. Kartet er fra utredningene om spredning ved dumping ved Svaleskjær, og viser hvordan mudderet som kan spre seg med havstrømmene og sedimentere på steder i området. Spesielt i viker og sund på nordsiden av Kirkøy.
Kart over dumpingområdet. Kartet er fra utredningene om spredning ved dumping ved Svaleskjær, og viser hvordan mudderet som kan spre seg med havstrømmene og sedimentere på steder i området. Spesielt i viker og sund på nordsiden av Kirkøy.

Leserinnlegg

Hvorfor skriver Kystverket at alt er trygt, at deponiet vil ligge stille, når egne spredningsberegninger viser at mudderet vil spres over store områder?

Dette innlegget er fra Redd Hvalerskjærgården.

Publisert Sist oppdatert


Kystverket og Fredrikstad kommune skal dumpe mudder på Fredrikstads side av grensen på Svaleskjær til tross for Hvalers vedtak, og starter 14. november. Massene ligger trygt for all fremtid, sier Kystverket i Fredriksstad Blad. Men Kystverkets egne utredninger viser en betydelig spredning.

Hvorfor skriver Kystverket at alt er trygt, at deponiet vil ligge stille, når egne spredningsberegninger viser at mudderet vil spres over store områder?

Det er nettopp disse beregningene og modellene, som er av en så alvorlig karakter og viser et så dårlig resultat, at Hvaler kommune har lagt ned midlertidig forbud mot dumping.

Kartet er fra Kystverkets spredningsberegninger ved dumping på Svaleskjær. Kommunegrense er tegnet inn omtrentlig med blå strek på kartet.

Kartet er fra utredningene om spredning ved dumping ved Svaleskjær, og viser hvordan mudderet som kan spre seg med havstrømmene og sedimentere på steder i området. Spesielt i viker og sund på nordsiden av Kirkøy.

Denne spredningsberegningen som Kystverket har fått laget, beviser altså at Kystverket tenker å spre mudder i Hvaler kommune med fullt overlegg, med dumping rett ved kommunegrensen til tross for det midlertidige forbudet. 

Redd Hvalerskjærgården

Denne spredningsberegningen som Kystverket har fått laget, beviser altså at Kystverket tenker å spre mudder i Hvaler kommune med fullt overlegg, med dumping rett ved kommunegrensen til tross for det midlertidige forbudet.

De er fullstendig klar over at dette havner på andre siden av grensen under vann.

Det som spres lengst fra dumpeplassen er de letteste partiklene . Det er disse partiklene som er de mest forurensede siden forurensingen – som kvikksølv – følger finstoffet. En kan dermed forvente at det som havner lengst unna (Kirkøy nord) er de mest forurensede partiklene. På vår side finnes en film som viser en muddersky over 30 meter høy etter nettopp en slik dumping.

Hvaler kommune fortjener dyp respekt og honnør for å si nei takk, og Fredrikstad kommune må virkelig tenke over hva de nå utsetter både miljø, naboforhold og sitt eget omdømme for.

Powered by Labrador CMS