Valg-23

Øyvind Fjeldberg, Hvaler SV er forfatter av denne artikkelen.
Øyvind Fjeldberg, Hvaler SV er forfatter av denne artikkelen.

Hvor går Hvaler med SV ved roret?

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert

Jeg har sittet i Hvaler kommunestyre for SV i mange perioder, og ønsker også å gå i gang med en ny periode.

Hva vil vi så prioritere de neste fire årene?

Hvaler SV har alltid hatt fokus på å gi gode tjenester til de som trenger det. Kommunens viktigste oppgave er å stille opp for de som trenger hjelp. Derfor er det viktig at kommunene har økonomi til å drifte disse tjenestene.

Vi ønsker å utvide Dypedalsåsen med flere sykehjemsplasser. SV støtter arbeidet med struktur og organisering i eldreomsorgen som et virkemiddel til å bedre tjenestene.

Omsorgsboliger må bygges andre steder i kommunen, for eksempel på Skjærhalden.

Kommunen må gi et tilbud til mennesker med stort omsorgsbehov, og det er viktig å se på boligsituasjonen for denne gruppa.

En felles skole på Hvaler var ett godt grep, og i motsetning til våre gode samarbeidspartnere AP og SP, var SV en pådriver for den felles skolen.

Sammen med de andre partiene vil vi utvikle Hvaler skolen som det oppvekstsenteret det er i ferd med å bli. Felles skole gir oss mulighet til å gi et tilbud for alle barn på Hvaler - også etter skoletid.

Barnehagene er viktig for alle barn, og vi har hele tiden satset på barnehager. Kampen for Brekke barnehage er et godt eksempel på at politikk nytter. Barnehagen er i dag godt fylt opp med barn.

Skal vi kunne gi dette gode tilbudet, kan vi ikke skjære ned på kommunens inntekter. For øvrig mener vi at kommunene er underfinansiert, og tilskuddet fra staten bør økes betraktelig.

Det å ta vare på Hvalers natur og særpreg har vært, og er, viktig for Hvaler SV. Derfor sier vi nei til hotell på Sand.

Hvalers natur og landskap, på land og til vanns, er et felles gode alle må ta vare på og ha nytte av. Vi ønsker, gjennom kommuneplanen, å se på sterkere vern av områder, og vi mener det er på tide å verne flere områder i havet. Dette må vi gjøre i samarbeid med fiskerne.

Strandsonen og områder på land skal være fri for stengsler og privatisering.

Etter at Åttekanten og Floren ble lagt ned er det viktig å utvikle områdene til nytte for nærmiljøet. SV støtter nærmiljøanlegg ved Åttekanten, og vil støtte utviklingen av et senter som er skissert i de planene som nå foreligger for bygningene.

Ved Floren har SV vært pådriver for den nyoppsatte sykkelbanen, og Floren skal beholde gymsalen som en viktig kultur- og idrettsarena.

Resten av området bør utvikles til boliger, med mulighet både for eldre og barnefamilier.

I samarbeid med kommunalbanken og utbyggere er det mulig og få til rimelige boliger for førstegangskjøpere.

Kultur er viktig for god livskvalitet og glede. Kultur er ikke en lovpålagt oppgave (noen partier vil fjerne alt som ikke er lovpålagt), men er et viktig område for kommunene og menneskene som bor der.

SV støtter kommunens kulturavdeling, og frivilligheten som fyller våre dager med mening og opplevelser.

Hvaler SV vil støtte Mona Vauger som fortsatt ordfører for kommunen, og for oss er det også viktig og ta med innspill fra alle politikere og innbyggere på Hvaler.

SV vil søke gode løsninger for Hvaler i samarbeid med andre. Felles oppgaver løses best med samarbeid.

Vennlig hilsen

Øyvind Fjeldberg - Hvaler SV

Powered by Labrador CMS