Debattinnlegg

Steinar Andreassen, Hvaler Senterparti, griper fatt i opphetet engasjement på sosiale medier.
Steinar Andreassen, Hvaler Senterparti, griper fatt i opphetet engasjement på sosiale medier.

- Kollen og politikk

Dette er en kronikk. Den gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert

Etter de siste dagers opphetete engasjement i kommentarfeltene på blant annet Facebook rundt byggeaktiviteten rundt Kollen, syns jeg det er på sin plass å kommentere litt.

Årsaken til at jeg selv har valgt å engasjere meg i lokalpolitikken er mye på grunn av at jeg tidligere kunne irritere meg og engasjere meg over at ting "plutselig" endret seg uten at jeg hadde fått med meg at noe skulle skje.

Da jeg gikk fra å være næringsdrivende i Hvaler, til å bli ansatt, fikk jeg også bedre tid på kveldene til å sette meg inn i hvordan lokalpolitikken fungerer. Jeg applauderer de som klarer å drive næring og lokal politikk samtidig. Det står det respekt av!

Det jeg leser i kommentarfeltene er nok blant annet helt vanlige folk som det "renner over" for, og tømmer sin frustrasjon i kommentarfeltene. Og det kan jeg skjønne. Selv har jeg klart å styre meg for det, tror jeg.

Politikk og demokrati er innfløkte saker, og krever interesse og mye tid for de som ønsker å drive med det. At de som av forskjellige grunner ikke har kunnskap om de ulike prosessene som ligger til grunn for de ulike avgjørelser, syns at det blir gjort mye rart og føler maktesløshet er forståelig.

Når det gjelder prosjektet rundt Kollen, ble jeg selv skuffet da jeg så hvor det bar hen for et års tid siden.

Jeg hadde ikke sett annet en skisser av prosjektet, og viste ikke at det skulle fjernes fjell i dette omfanget. Jeg har ikke tidligere hatt politiske verv, men står som nummer 2 på Senterpartiets liste nå.

Men planene har vært der lenge, og for å være ærlig, næringsaktøren som kjøpte prosjektet må jo få realisert planen? Det regner jeg med de fleste er enige i. Tenk selv om du kjøpte en byggeklar hustomt for 1 million kroner, og at politikere endret tomten til friområde i etterkant? Sånn kan det ikke være.

Det antydes også kameraderi og korrupsjon.

Selv oppfatter jeg våre folkevalgte som oppegående og samfunnsengasjerte mennesker, i så stor grad at jeg faktisk ønsker å bli en del av disse selv.

Faren med mye negativitet og til tider hets i kommentarene, er at utskiftingen av folkevalgte blir stor, og at et fåtall ønsker å drive med politikk.

Så vidt meg bekjent har vi i Hvaler kun én "frikjøpt" politikker i 100% stilling. Det er ordfører.

At dette er en gjeng broilere med fete godtgjørelser som utgjør kommunens elite, fremstår urimelig for meg når jeg ser mengden dokumenter, møter og saker som de skal gjennom på fritiden.

Noen saker får en ugunstig utvikling når noe som er vedtatt av et sittende kommunestyre, endres av et nytt, med et annet syn på hvordan ting bør være. Ofte da med en forpliktelse gitt til velgerne med et "hvis vi får flertall så....".

Ett eksempel er Åttekanten-saken, der sittende flertall ønsker et nærmiljøanlegg for innbyggerne i området - mens avgått flertall forutsatte salg ved deres avgjørelse. Uenighet om veien videre skaper mye støy og uro, uten å gå nærmere inn på dette nå.

En utfordring jeg ønsker å gripe tak i er; hvordan gjøre politikken mere folkelig og tillitsfull?

Jeg tror på tidlig god kommunikasjon i alle saker, med lettfattelig språk og åpenhet.

Jeg er som sagt selv fersking i gamet, og lærer noe nytt hele tiden - ting som jeg gjerne deler med andre.

Demokratiet gjør at vi alle må gi og ta, og ingen får det akkurat som de alltid vil. Alle saker og planer ligger på kommunens hjemmesider, men det krever at man bruker av sin tilmålte tid i hverdagen til å oppsøke dette.

Utfordringen blir å kommunisere det som er viktig for den enkelte, slik at man tidlig får med seg hva som skjer i de saker som engasjerer påvirker dem.

Jeg syns Hvaler kommune er på god vei, med blant annet åpen kveld hos Byggesak Hvaler. Areal- og byggesak inviterer til åpen veiledningskveld!

Tiltak som at ordfører Mona Vauger har utekontor på Oasen Café, og ukentlig orientering digitalt, er slike ting som øker tilliten og åpenheten som vi trenger for å involvere alle.

Tilbake til Kollen, den er en del av silhuetten til Skjærhalden, og bærende del av inntrykket man har av området. Hvaler er ikke et urbant strøk der menneskelig påvirkning skal definere utrykket. Det er tradisjon for å bygge lavt og dempet, for å la naturen dominere og definere utrykket.

Vi mennesker må også få utvikle og vokse, men vi må også se historisk på hva vi gjør. 100 år med utvikling på Hvaler har satt sine spor, og vi må tenke på de spor vi setter for de neste 100.

På Hvaler må tiden gå litt sakte.

Ved å fjerne Kollen vil vi for all ettertid miste dette landemerket. I tillegg vil nødvendigvis etableringer på dette stedet øke trafikkbelastningen ytterligere, utover det som allerede er under planlegging og utvikling.

Folkevalgte er valgt av folket for å representere de og deres syn, så jeg tenker at den du har gitt din stemme til, er den som står deg nærmest i politikken og skal kunne gi gode svar på dine spørsmål.

Powered by Labrador CMS