Valg-23

Næring og næringsutvikling på Hvaler

Dette er en kronikk. De gir uttrykk for skribentens mening.

Publisert

På Hvaler har vi flere, både serveringsteder og butikker, som er villige til å strekke sesongen og gi de besøkende den samme kvaliteten og tilbudet så lenge de klarer. De brenner heller inne med varer og går med tap i de stilleste periodene av året.

Noen klarer til og med å holde åpent året rundt. Disse bedriftene bruker av sommerens overskudd for å holde åpent i de stille periodene.

Dette gir grobunn for en stadig forlenging av sesong, og en positiv opplevelse for fastboende og besøkende. Sakte, men sikkert utvikles disse bedriftene i takt med etterspørsel. Sten for sten bygges de opp, og da helst ved hjelp av lokale håndverkere.

Vi i Hvaler Senterparti ønsker å anerkjenne disse næringsdrivende innen varehandel, produksjon og bevertning. De viser en stor vilje til å strekke sesongen, og gir opplevelser og tilbud utover de mest travle periodene når "alle kan selge sand i Sahara"

Vi må dog også si at næringsdrivende med lokal forankring er de som drar dette lasset, de som har et hjerte for lokalsamfunnet, og ikke bare tenker profitt. De er avhengige av å lykkes her, og driver med en helt annen motivasjon enn de som har hovednæringen sin og falle tilbake på et annet sted.

Vi kan ikke nekte aktører utenfra tilgang til Hvaler, men på lik linje som vi i Norge til stadighet bekymrer oss over utenlandsk eierskap av våre ressurser, tillater vi oss noe av den samme bekymringen over utenbys eierskap eller drift på Hvaler.

Når vi snakker om næringsdrivende på et lite sted som Hvaler, er mange avhengige av å drive hjemmefra. Både på grunn av mangel på lokaliteter tilpasset småskaladrift og kostnader til leie.

Jeg har blitt gjort oppmerksom på at i Hvaler er det et maksimalt areal på garasje/ uthus på 50m3, mens i Fredrikstad er dette 70m3.

Vi kan ikke se grunnen til en slik grense, så lenge andre bygningsmessige og område-krav følges. Dette kan for mange utgjøre det arealet de trenger for lager til varer og utstyr til driften.

Når det gjelder fiskeri og havbruk, har vi har troen på at fagmiljøet i Utgårdskilen vil finne nye næringsveier i og rundt havet, i tett samarbeid med det vi håper blir et havforskningsmiljø ved Åttekanten, og Blått Naturbruk ved Kalnes videregående skole.

Vi vil presisere at vår motstand mot hotellet på Sand baserer seg på fravikelsen fra planbestemmelsene, basert på høyde og landskapsbilde.

I tillegg har større etableringer av overnattingsteder på Hvaler historisk sett hatt veldig dårlig statistikk å vise til. Det er noe som skaper skepsis blant mange innbyggere og oss i Senterpartiet, i og med at disse anleggene endte opp som alminnelige fritidsboliger på sikt. Dette skader tilliten til fremtidige prosjekter.

Derfor sier vi i vårt program at:

* Større utbygginger av turistanlegg ønskes ikke. All erfaring tilsier at dette ikke vil gi kommunen ønsket effekt.

* Mindre anlegg med vekstpotensiale og utvidelse av fungerende anlegg støttes.

* Vi vil ikke satse på at noen "rike onkler" skal flytte hit og betale for oss, men vi må sammen bygge videre på det samfunnet vi har, og den styrende politikken må legge til rette for dette.

Vi ønsker følgende:

* At maksimalt areal på garasje/uthus endres

* Ha en rettferdig beregning av tilknytningsavgift for næring.

* At det skal være enkelt å få bruksendring på et eksisterende bygg til næringsbygg.

* Opprettholdelse av fiskeri som en prioritert næring på Hvaler.

* Støtte innovasjon og forskning innen fiskeri og småskala produksjon.

* Ikke innføre eiendomsskatt for næring.

Vi i Senterpartiet har troen på en forsiktig vekst i næringslivet på Hvaler, og på nye næringsveier innen havbruk, lokalmat og produksjon. Vi tror på en vekst innen opplevelses-basert turisme rundt dette, ispedd kultur, natur og god Hvaler-historie.

Godt valg

Vennlig hilsen

Steinar Andreassen 2.kandidat Hvaler Senterparti

Powered by Labrador CMS